Oprichting Vereniging life settlement bedrijven


Vereniging streeft naar voorlichting en regulering ( https://www.life-investor.eu )

AMSTERDAM, 20071220 -- In een oprichtingsvergadering waarin de meeste Nederlandse aanbieders en adviseurs op het gebied van life settlement investeringen aanwezig waren, is de Vereniging Experts in Life Settlements Institute ("ELSI") opgericht.

Life Settlements
Life settlements zijn Amerikaanse levensverzekeringen die door de verzekeringnemer worden verkocht, doorgaans omdat de reden tot het aanhouden van de verzekering is weggevallen. Omdat de economische waarde van een dergelijke polis veelal ver boven de afkoopwaarde ligt, is er een industrie ontstaan, waarbij Amerikaanse providers deze polissen aanbieden aan investeerders die hierop een aantrekkelijk rendement kunnen realiseren. In Duitsland brak het investeren in deze life settlements reeds in 2004 door. In Nederland zijn investeringen in life settlements met name in 2007 doorgebroken als een serieuze beleggingsmogelijkheid. Behalve de institutionele investeringen welke worden geschat op EUR 500 miljoen, is in 2007 naar schatting van de Vereniging ca. EUR 150 miljoen genvesteerd in life settlements.

Vereniging Experts in Life Settlements Institute
In de oprichtingsvergadering, welke te Amsterdam plaatsvond, werd een oprichtingsbestuur benoemd, bestaande uit Ronald van de Langenberg (voorzitter en directeur van Psilo Vouno Management), Henk van de Vondervoort (secretaris en directeur bij Easy Life Investments) en Toon Sol (penningmeester en directeur bij Sothysa NV). Het oprichtingsbestuur zal zich de komende tijd buigen over de organisatie van de Vereniging, de ledenwerving en de wijze waarop de Vereniging interne regulering en verdere professionalisering kan bevorderen.

Op het verkeerde been
De Vereniging zal zich ook gaan bezighouden met het geven van voorlichting en het onderhouden van contacten met de media teneinde de beeldvorming omtrent life settlements te bevorderen. Toon Sol: "Het beleggen in de dood is iets dat een mooie kop oplevert, maar het mist de essentie van beleggen in life settlements. Het belang bij iemands overlijden is net zo indirect als dat het voor uw pensioen goed is dat uw collega overlijdt of het belang dat een verzekeraar die u een lijfrentepolis heeft verkocht heeft bij uw overlijden. Dit is echt een afgeleide kwestie. De belegger moet zich vooral bezig houden met vraagstukken zoals de spreiding van de investering over polissen, de structurering van het product, de achtergrond van de aanbiedende partij en soortgelijke aspecten."

Code of Ethics
"Mijn ambitie is om met deze Vereniging te komen tot professionele standaarden en een vorm van interne regulering waardoor het lidmaatschap van de Vereniging ook een soort kwaliteitsstempel wordt. Het is een hele uitdaging om dit de komende jaren te realiseren, maar het is erg positief dat de bereidheid onder de leden breed wordt gedragen," geeft Ronald van de Langenberg aan.

Ledenwerving
Andere belangstellenden die werkzaam zijn in de life settlement industrie, varirend van aanbieders, agenten tot en met accountants en advocaten zijn van harte welkom bij de Vereniging. Henk van de Vondervoort: "We hebben heel bewust de doelstelling zodanig geformuleerd dat de vereniging voor een brede groep professionals toegankelijk is. In beginsel is iedereen die onze standaarden wil onderschrijven welkom." Leden kunnen contact opnemen met de secretaris of de andere leden van het bestuur.


Deel: ' Oprichting Vereniging life settlement bedrijven '
Lees ook