VDAB - Docentencongres "Fundamenten voor nieuw gebouw"


op woensdag 14 en donderdag 15 april 2010 - NH Congrescentrum Sparrenhorst te Nunspeet

NUNSPEET, 20100324 -- Het zevende VDAB Docentencongres staat in teken van actuele Financile- en WFT onderwerpen: De betekenis van compliance in de financile dienstverlening. Zorgplicht en passende advisering. Klantinformatie en documentatie. Provisieregels en Customer Agreed Renumeration. Verdieping bij de verkoop- en advisering van financile producten volgens de AFM norm. De gevolgen van een milieuschade zijn vaak niet beperkt tot een verontreiniging.

Docentencongres - programma:

9.50 uur Opening op woensdag 14 april 2010 door de dagvoorzitter.
10.00 uur Inleiding op het dagprogramma
"De betekenis van compliance in de financile dienstverlening"
Door Silvia Janssen, adviseur compliance van adviesbureau Oostdam & Van den Eijkel.

Aan de hand van casuistitiek bespreken we samen met de inleider de consequenties van AFM toezicht en de praktische toepassing in de praktijksituatie. Wij staan o.a. stil bij wat drie jaar regelgeving en AFM-toezicht nu betekent en op welke wijze het hypotheekadvies- en administratieve proces benvloed.

De volgende onderdelen lopen als een rode draad door het programma:
- het administratieve proces
- drie jaar AFM toezicht, en nu?
- nieuwe beloningsregels en CAR
- fee en abonnementen
- de zorgplicht, een open norm
- klantinformatie en documentatie
- betekenis voor functieverdeling binnen bedrijven

10.15 uur Thema 1. Zorgplicht en passende advisering
Aan de hand van een parkijkcasussen brengen wij in kaart in welke gevallen wel of niet aan de zorgplicht wordt voldaan en geven we uitleg aan de open norm van passende advies. Wij gaan samen op de stoel van de toezichthouder zitten.

12.30 uur Lunch en inchecken

13.30 uur Thema 2. Klantinformatie en documentatie
Samen maken wij een stroomschema en rangschikken wij gezamenlijk alle informatiedocumenten die aan de klant moet of kan worden verstrekt. Na afloop hebben wij een gezamenlijke en bruikbare checklist. Met aandacht voor de inhoud aan het nieuwe dienstverleningsdocument.

15.15 uur Thema 3. Provisieregels en Customer Agreed Renumeration
Samen gaan we in gesprek over nieuwe beloningsvormen en wat dat betekent voor de (administratie) organisatie en medewerkers. Met veel aandacht voor de nieuwe beloningsvorm die verzekeraars bepleiten, de zogenaamde Customer Agreed Renumeration.

17.00 uur Analyse- en samenvatting van de gepresenteerde programma onderdelen
Interactief conclusies trekken naar de lessituatie
17.30 uur Dagafsluiting door de dagvoorzitter

Donderdag 15 april 2010
8.45 uur "Verdieping bij de verkoop- en advisering van financile producten volgens de AFM norm"
Interactief met de deelnemers:
Door Toine van de Wiel van Kenneth Smit Consulting ( deel I )
10.15 uur Pauze
10.30 uur Interactief uitwerken van de presentatie ( deel II )
12.00 uur Lunch
13.00 uur De gevolgen van een milieuschade zijn vaak niet beperkt tot een verontreiniging.

Kennen uw cursisten de mogelijke gevolgen voor de continuteit van bedrijven?
Of de gevolgen voor de waarden van 'onroerend goed' voor particulieren of een VVE?
En heeft dit dan ook gevolgen voor de hypotheekverstrekkers?
De deelnemers worden interactief meegnomen langs aansprekende voorbeelden.
Door Harko Kremers - Verenigde Assurantiebedrijven Nederland
16.15 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
16.30 uur Einde Docentencongres

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten en in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB - Talent.

Website's www.vdab-talent.nl , www.vdab-bio.nl , www.vdab.nl , www.examens-wft.nl

Stichting VDAB - Talent


Deel: ' VDAB - Docentencongres "Fundamenten voor nieuw gebouw" '
Lees ook