Premiestijging WA-verzekering biedt start-ups kansen


UTRECHT, 20160608 -- Na tien jaar de premies kunstmatig laag te houden, kiezen verschillende autoverzekeraars er nu voor hun WA-premie met bijna twintig procent flink omhoog te brengen. Goedkoopsteautoverzekering.net ziet de kans dat zogenaamde Insure Tech-start ups de markt gaan veranderen hierdoor alleen maar groter worden.

De Nederlandse Bank (DNB), toezichthouder van verzekeraars, waarschuwde al jaren dat de verliezen van autoverzekeraars onhoudbaar waren. Door de concurrentiestrijd om marktaandeel steeg al sinds 2006 de premieprijs niet. Aan de oproep van DNB is nu eindelijk gehoor gegeven, maar wel ten koste van de consument. Nu reguliere verzekeraars hun prijzen verhogen, lijkt de kans dat innoverende Insure Tech-bedrijven hierop in gaan spelen groot.

“Vanuit innovatie zie je al veel ontwikkelingen om met slimme technologie premies op maat te maken. Dat gaat alleen maar toenemen,” zo zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. Een voorbeeld van dergelijke technologie is de stekker van start-up Fairzekering, die het rijgedrag van de verzekerde bijhoudt. Bij veilig rijden krijgt de bestuurder tot 35% van de betaalde premie terug.

En zo zijn er meer vormen van innovatie die de gevestigde verzekeraars flink kunnen raken. Het huidige ‘one size fits all’-product dat veel kantoren nog bieden, wordt steeds meer ondermijnd. Doordat auto’s bijvoorbeeld met internet verbonden worden, kan veel data verzameld worden en is een pakket mogelijk dat per individu zeer zal verschillen. De urgentie voor gevestigde bedrijven om zelf te innoveren, neemt hiermee vanzelfsprekend ook toe. Of ze hiermee snel genoeg zullen zijn, is de vraag. Als premies door innovatie meer van rijgedrag af gaan hangen, zullen factoren als leeftijdsafhankelijke prijsverschillen vermoedelijk niet meer in deze mate voorkomen.


Deel: ' Premiestijging WA-verzekering biedt start-ups kansen '
Lees ook