Donorlevers kunnen veel langer zonder nadelige gevolgen in een perfusiemachine worden bewaard dan gedacht. Dat is goed nieuws voor patiënten die een lever nodig hebben.

Deel: ' Een lever kan veel langer voor transplantatie bewaard worden dan gedacht '


Lees ook