Aanpak van gehoorproblemen vermindert burn-out klachten van werknemers


EINDHOVEN, 20160509 -- Stress en burn-out klachten worden meestal niet in verband gebracht met gehoorproblemen. Een gemiste kans omdat deze klachten vaak leiden tot langdurig verzuim. Tonen Audiologische Techniek grijpt de kans met beide handen aan en helpt zowel werkgever als werknemer met gedegen kennis en praktische ondersteuning.

Verantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid
Gehoorproblemen komen niet alleen voor bij mensen die met zware machines werken. Zeker 10% van de Nederlandse bevolking heeft gehoorverlies met een andere oorzaak, denk aan medicijngebruik en erfelijkheid. De oplossing is dan ook tweeledig: A. Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet op het gebied van lawaai. Problemen dienen hier bij de bron te worden aangepakt. B. De groep werknemers met bestaand gehoorverlies. Ook hier zullen maatregelen getroffen moeten worden die werknemers helpen hun dagelijkse werkzaamheden beter uit te voeren en duurzaam inzetbaar te blijven.

Tonen strijdt tegen stress en burn-out
Tonen Audiologische Techniek ondersteunt bedrijven met het terugdringen van ziekteverzuim en het behalen van hun doelstelling op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een makkelijke maar doeltreffende methode hiervoor is de Vitaliteitsdag Op Locatie. Een dagdeel lang komen de audiciens van Tonen Audiologische Techniek bij een bedrijf op locatie voor verschillende metingen, constructieve maatregelen en advisering.

Onderdelen van de Vitaliteitsdag Op Locatie
  • Geluidsmetingen van ruimten
  • Advies aan medewerkers met gehoorproblemen
  • Testen van gehoorverlies
  • Maken van gehoorbescherming
  • Testen van bestaande gehoorbescherming, evt. aanmeten nieuwe
  • Managementrapportage

Een Vitaliteitsdag Op Locatie is snel en eenvoudig te boeken bij Tonen Audiologische Techniek. Bel 088 1030200 of mail naar info@tonen-hoortechniek.nl


Deel: ' Aanpak van gehoorproblemen vermindert burn-out klachten van werknemers '
Lees ook