Eerste logopediepraktijk geslaagd voor Kwaliteitstoets


HAARLEM, 20140401 -- Met alle vijf vestigingen tegelijk heeft Logopediepraktijk Peter Helderop op zaterdag 15 maart 2014 als eerste praktijk in Nederland de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie laten uitvoeren door HealthCare Auditing (HCA) en de audit behaald. Wij mogen met z’n allen buitengewoon trots zijn dat deze praktijk, een jarenlange klant van de WinBase Groep de toets heeft gehaald. Zij maken gebruik van Incura Logo - de opvolger van LogoBase en RaamLogo.


Van links naar rechts: Nicole Cremers (lead-auditor en inhoudsdeskundige logopedie), Brenda Verton (directeur HCA), Peter Helderop (auditee), Irma Wopereis (materiedeskundige Logopedie), Bauke Leijenaar (materiedeskundige Logopedie)

Integratie kwaliteitstoetscontrole

De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie.

In de wetenschap dat deze kwaliteitstoets en audit er aan kwam, deden wij aan ruim 1000 van onze logopedisten een belofte: "Wij gaan een gedegen kwaliteitstoetscontrole inbouwen in ons alles-in-één, online softwarepakket met agenda, EPD, facturering en boekhouding, waardoor het eenvoudiger wordt om de kwaliteitstoets succesvol te behalen".

In de 19 jaar dat de WinBase Groep innovatieve oplossingen realiseert ter ondersteuning van het zorgproces zijn we ons er altijd van bewust dat alleen de praktijk kan uitwijzen dat een gemaakte belofte ook waar is gemaakt. Dat Logopediepraktijk Peter Helderop met ons pakket de audit heeft behaald is een bekroning op een jaar lang hard werken!

Innovatie

Incura Logo is een software oplossing die geheel in lijn is met de omslag die de WinBase Groep drie jaar geleden maakte: de overstap naar een online (mobiel) platform. Dit maakt niet alleen dat er vanuit verschillende vestigingen flexibel en centraal mee gewerkt kan worden door onze ruim 1600 gebruikers, maar ook dat de mogelijkheid er is voor patiënten om op eenvoudige wijze (delen) van hun dossier online in te zien en bijvoorbeeld afspraken te maken. In het verlengde daarvan werken we nu ook aan de ontwikkeling van een mobiele app voor Incura Logo voor zowel iOS als Android.

Deel: ' Eerste logopediepraktijk geslaagd voor Kwaliteitstoets '
Lees ook