GAIN start juridische procedures tegen zorgverzekeraars


GAIN start juridische procedures tegen zorgverzekeraars om functie gerichte aanspraak van hoortoestellen

AMSTERDAM, 20140117 -- De vereniging van fabrikanten van hoortoestellen, GAIN, heeft ernstige bezwaren tegen het ZN-systeem waarmee Zorgverzekeraars Nederland de functiegerichte aanspraak op hoorhulpmiddelen heeft ingevoerd. De fabrikanten zijn van mening dat het ZN-systeem, en de totstandkoming ervan, veel tekortkomingen kent.

Zo houdt het ZN-systeem weinig rekening met de individuele zorgvraag van de verzekerden en zijn hoortoestellen op onjuiste gronden ingedeeld in categorieën. Daarmee zijn hoortoestellen niet  gekwalificeerd op grond van hun vermogen tot functieverbetering bij de individuele verzekerden. Voorts is het verband dat het ZN-systeem legt tussen de zorgvraag en zorgaanbod niet aannemelijk en is het verband niet aangetoond c.q. wetenschappelijk onderbouwd. Verder hebben de verzekerden geen keuzevrijheid. Fabrikanten menen dat de manier waarop Zorgverzekeraars Nederland de functiegerichte aanspraak heeft ingevuld, kwalitatief ver onder de maat is.

Naast de effecten van het ZN-systeem op de kwaliteit van de hoortoestellenverstrekking, meent  GAIN  dat Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars op een aantal punten niet in lijn hebben gehandeld met de mededingingsregels.

Uit het overleg dat fabrikanten hebben gevoerd met Zorgverzekeraars Nederland is gebleken dat deze organisatie niet bereid is aan de bezwaren van GAIN tegemoet te komen. Daarom heeft GAIN de kwestie voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en bereidt GAIN een bodemprocedure voor.

Behalve juridische procedures heeft de vereniging GAIN inmiddels een voorstel ter verandering van het ZN-systeem voorgelegd aan alle betrokken partijen. Deze voorstellen stellen de  individuele klant en zijn functiegerichte aanspraak centraal en legt het primaat van de hoorhulpmiddelen verstrekking waar het hoort: de in het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH) verenigde partijen.


Deel: ' GAIN start juridische procedures tegen zorgverzekeraars '
Lees ook