Slechthorenden en hun omgeving hebben baat bij extra advies


Tilburg, 20140207 -- Een gesprek voeren is voor een slechthorende vaak een hele opgave. Zeker als het wat drukker wordt op de achtergrond. Stemmen smelten weg in het rumoer en de slechthorende haakt af in het gesprek. Door het volgen van een aantal simpele aanwijzingen kan de verstaanbaarheid een stuk verbeterd worden. De gesprekspartner speelt hierin een belangrijke rol, maar is zich hier niet altijd van bewust. Het aantal slechthorenden neemt nog altijd toe en er is daarom ook een groeiende behoefte aan informatie over het op een juiste manier voeren van gesprekken met slechthorenden.

“Hoe voer je een gesprek met een slechthorende als hij of zij je niet goed kan verstaan? Harder praten lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, maar dit is een misvatting. ”, volgens Sandra van Eijk, Taal- en Spraakpatholoog bij Tonen Audiologische Techniek. “Vaak heeft flink hard praten juist tot gevolg dat de spraak vervormt. Hierdoor wordt het moeilijker om goed te kunnen verstaan. Veel beter is het om wat langzamer te spreken. En elkaar aan te kijken. Of gebruik eens een ander woord als iets telkens niet verstaan wordt.” Eenvoudige tips als deze kunnen een groot verschil maken en helpen om de slechthorende ‘erbij’ te houden in een gesprek. Zij verzorgt workshops bij instellingen om niet allen de slechthorende zelf, maar ook de omgeving te instrueren hoe beter omgegaan kan worden met slechthorendheid.

De branche heeft een brochure ontwikkeld met een beperkt aantal tips om gemakkelijker te kunnen communiceren als u slechthorend bent, of slechthorenden kent. Deze brochure is gratis aan te vragen via de website www.tonen-hoortechniek.nl. 


Deel: ' Slechthorenden en hun omgeving hebben baat bij extra advies '
Lees ook