Woensdag 26 september heeft de Werkgroep Wij zien je Wel[1] een tussenrapportage gepresenteerd over wat zij tot nu toe heeft bereikt en hoe zij aan de slag gaat om merkbare verbeteringen te realiseren voor gezinnen rondom iemand met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). De rapportage is door de werkgroep aangeboden aan minister de Jonge en aan de Tweede Kamer en is te lezen op de website www.wijzienjewel.nl. De Werkgroep Wij zien je Wel is in het najaar van 2017 gestart en presenteerde in maart van dit jaar een inventarisatie van de knelpunten waar ouders van deze groep kinderen mee te maken krijgen.

De tussenrapportage laat zien dat de werkgroep een beweging op gang heeft gebracht door met ouders, betrokken professionals en organisaties te spreken over wat het betekent om een kind met ZEVMB te hebben. Op basis van input van al deze partijen is een toekomstbeeld geschetst van hoe de kwaliteit van leven van deze gezinnen kan verbeteren: van overleven naar leven. Om dit te realiseren zijn vijf pilotprojecten gedefinieerd en hiervoor is 26 september het startsein gegeven.

Een van de pilots is om een Copiloot aan een gezin te verbinden. Een Copiloot is de steun en toeverlaat voor de ouders, zorgt voor regelzaken en voor afstemming van de intensieve zorg, maar biedt zelf geen zorg. De ouders zijn en blijven de piloot. Juist in een zo complexe gezinssituatie is de rol van (onafhankelijke) Copiloot waarschijnlijk onmisbaar en wezenlijk anders dan een casemanager, die juist aan de systeem- en aanbiederskant coördineert, en veelomvattender dan de cliëntondersteuner.

Daarnaast gaat de werkgroep in gesprek met de betrokken stakeholders of en waar vereenvoudiging van de toegang tot passende zorg en voorzieningen mogelijk is. Op verschillende niveaus zal worden onderzocht of het mogelijk is om kennis en informatie, maar ook het beschikbaar maken van voorzieningen zoals hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassing via een enkel aanspreekpunt te ontsluiten. De werkgroep hoopt dat met bundeling van aanspreekpunten en expertise aan de ‘systeemkant’, processen voor zowel ouders als professionals worden vereenvoudigd.

Quote van Minister de Jonge

“Wat jullie hebben gedaan is praktisch en tastbaar. Ik weet zeker dat dit de zorg beter gaat maken”


[1] De pilots hebben alleen betrekking op de doelgroep ZEVMB. Dit is een relatief kleine groep van ongeveer 2000 mensen. Met de resultaten en ervaringen uit deze pilots gaat de werkgroep eind 2019 terug naar de Minister en naar de Tweede Kamer. Het is vervolgens aan hen welk vervolg dit dan zal moeten krijgen.

Deel: ' De Werkgroep Wij zien je Wel geeft het startsein voor pilots '
Lees ook