Nationale Herdenking 'Zelfdoding Ten Gevolge Besluiten van de Overheid'


DEN HAAG, 20141201 -- Op 10 december om 14.00 zal voor het Paleis van Justitie in Den Haag de eerste Nationale Herdenking plaatsvinden rond de vele zelfdodingen ten gevolge van besluiten door onze overheid plaatsvinden. Onze overheid trekt zich steeds verder terug en doet dit middels onverantwoorde bezuinigingen resulterend in de participatiemaatschappij. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven, terwijl er onvoldoende geschikte woningen bestaan.  De armoede neemt steeds meer toe met oplopende schulden. Mensen kunnen vaak geen kant meer op en worden dan depressief. Uiteindelijk kan dit leiden tot zelfdodingen, inmiddels honderden per jaar. Met het sluiten van verzorgingshuizen zal dit verder toenemen gelet de eerste oudere in Den Helder die een eind aan haar leven maakte.

De huidige wet en regelgeving op het gebied van schuld hulpverlening biedt onvoldoende bescherming, zeker als mensen een eigen woning bezitten.

Vanuit onze levensvisie om te komen tot een rechtvaardige samenleving, waarbij zelfdoding bij sociaal onrecht onaanvaardbaar is wordt deze herdenking georganiseerd.

 Dit om politici, rechters, advocaten, beleidsmakers, deurwaarders, jeugdhulpverleners etc in de spiegel te laten kijken wat de consequenties kunnen zijn van genomen besluiten.

Wij hopen dat velen aanwezig zullen zijn.

In deze lijkt het mij, dat de media een bepaalde verantwoordelijk hebben om burgers naar dit evenement te verwijzen.  Ik vertrouw dat er de nodige aandacht aan zal worden geschonken. Natuurlijk ben ik bereid binnen uw medium de nodige toelichting te verschaffen. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage.
Reacties zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter en oprichter Wil Nu.
www.wilnu.nu

Tekst bijlage:

Nationale HERDENKING VELE ZELFDODINGEN TEN GEVOLGE VAN BESLUITEN RECHTERS EN INSTANTIES.

Op woensdag 10 december tussen 14.00 en 15.30 u. zal voor het Paleis van Justitie in Den Haag een herdenking worden georganiseerd ter nagedachtenis van de honderden zelfdodingen die jaarlijks te betreuren zijn direct ten gevolge van besluiten van rechters en instanties zoals binnen o.a. UWV, Gemeentes en Zorginstellingen.

Door het beleid wat gevoerd wordt zal dit alleen maar meer worden. Helaas bemerken wij dat onze politici hier geen oog voor hebben. Dit is de reden dat deze herdenking georganiseerd zal worden. Het moet gaan volgens zoals de herdenking rond de vliegramp in de Oekraïne is gehouden.

Op een bepaald moment zal een rouwauto komen aanrijden, gevuld met een kist. Het geheel wordt begeleid door Meersorgh Uitvaartzorg. Een aantal dragers zullen de kist dragen naar de plek. Dan zullen één of meerdere toespraken plaatsvinden, waarna trompetgeschal: "The Last Post" en daarna twee minuten stilte.
Bloemen zullen vooraf en na de twee minuten stilte worden neergelegd. Het zal een waar tapijt moeten worden. Verdere ideeën zullen nader worden ontwikkeld. De vergunning is verleend. Wanneer u een bijdrage wilt leveren, meldt dit via tel. nr. 06 403 32 423.
Aangezien wij signalen ontvingen dat men liever op eigen gelegenheid gaat zal het vervoer per bus niet doorgaan. Het aantal aanmeldingen stroomt nu binnen. Aangezien wij willen inschatten hoeveel mensen er komen graag een opgave via: info@wilnu.nu of via evenementen.
Wij rekenen op u, deel het zoveel mogelijk met uw familie, vrienden en bekenden. Iedereen is welkom, laat hiermee duidelijk worden dat het anders kan en moet!! Nabestaanden van mensen, die een eind aan hun leven hebben gemaakt mede door besluiten van instanties worden van harte uitgenodigd. Maak duidelijk dat het anders kan en moet!! Neem zo veel mogelijk bloemen mee, om de herdenking succesvol te laten worden.

Voor informatie: Tel. 06 403 32 423. https://www.wilnu.nuDeel: ' Nationale Herdenking 'Zelfdoding Ten Gevolge van Overheidsbesluiten' '


Lees ook