Eenzaamheid verandert de persoonlijkheid, speciale cursus helpt


OUDENBOSCH, 20151130 -- Vooral in december is het aantal initiatieven om eenzame mensen te helpen overweldigend. Toch blijkt keer op keer dat eenzaamheid er niet door vermindert. Traditionele aanpak van eenzaamheid (bezoekjes, uitjes) maken nauwelijks kans van slagen doordat de degene die eenzaam is hersenveranderingen heeft ondergaan. Een fundamenteel andere aanpak is nodig. Die is er in de vorm van het kortdurende programma Creatief Leven.

De feiten
Uit onderzoek is bekend dat eenzaamheid niet alleen de gezondheid ondermijnt doordat het afweersysteem verstoord raakt. Eenzaamheid zorgt ook voor verandering van de persoonlijkheid. Die veranderingen uiten zich door verminderde besluitvaardigheid, verminderd  sociaal inzicht en vooral doordat mensen zich terugtrekken. De oorzaak daarvan ligt in een verstoorde oxytocinehuishouding, waardoor men geen plezier ontleent aan het omgaan met anderen.

Mensen stimuleren ‘onder de mensen te komen’ heeft dan ook geen, of vaak zelfs een negatief effect. De aanpak moet anders. Die andere aanpak, gericht op het herstel van de persoonlijkheid, is ontwikkeld door Jeannette Rijks, zelfstandig eenzaamheidsdeskundige.

Het essentieel nieuwe van deze aanpak
Dit programma, de cursus Creatief Leven, ontleent zijn kracht aan drie pijlers: in de eerste plaats de cursus Creatief Leven zelf, dat een uitgekiend stappenplan is, puur gericht op mensen met eenzaamheid. In de tweede plaats de groepsaanpak, waardoor mensen weer leren functioneren samen met anderen. En in de laatste plaats, maar zeker niet onbelangrijk: de deskundige begeleiding die het proces nauwkeurig stuurt. Deze drie pijlers maken het programma Creatief Leven een effectieve aanpak van eenzaamheid voor elke leeftijd. De cursus wordt inmiddels op diverse plaatsen in het land aangeboden.

Het resultaat
Mensen die dit programma hebben doorlopen voelen zich meer in staat zelf richting te geven aan hun leven en zelf stappen te ondernemen om verbinding met anderen aan te gaan en te houden. Of zoals één deelnemer het zei: ‘Ik heb voor het eerst  in mijn leven het gevoel dat ik iets waard ben’. Deze fundamenteel andere aanpak van eenzaamheid biedt kansen voor hulpverlening en imposante besparing op kosten van gezondheidszorg.  Maar vooral kan ze  mensen helpen na een periode van eenzaamheid een nieuwe start in het leven te maken. De cursus wordt onder meer aangeboden via deze website onder het motto: nooit meer alleen.


Deel: ' Eenzaamheid verandert de persoonlijkheid, speciale cursus helpt '
Lees ook