Liefde en agressie op de bank


Eerste Nederlandstalige Summer University Psychoanalyse gaat komende week van start

AMSTERDAM, 20140625 -- Na Europees succes zal van 30 juni t/m 4 juli 2014 nu ook een Nederlandse Summer University Psychoanalyse worden gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. Een nieuwe generatie psychoanalytici staat te trappelen om de gelaagde en genuanceerde wetenschappelijke theorieën en behandelvormen van de psychoanalyse voor het voetlicht te brengen.

Lange tijd vierde de psychoanalyse hoogtij in de Nederlandse academische wereld, veel hoogleraren psychiatrie waren in de jaren ‘70 en ‘80 psychoanalyticus. Mede daardoor werden psychiaters opgeleid te werken met meer complexe theorieën over het menselijk psychisch functioneren, een methode waarin de patiënt met zijn geschiedenis en intrapsychische beleving centraal staat. Door zich toentertijd te weinig bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek, profilering in de maatschappij en binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), hebben psychoanalytici in Nederland zich echter naar de kantlijn van de GGZ laten schuiven. Een plek die haar, gezien de recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van moderne psychoanalytische theorieën en de samenwerking met de neurowetenschappen, niet meer past.

Summer University Psychoanalyse

Een week lang zullen vijftien analytici lezingen geven over de hedendaagse psychoanalyse. Naast aandacht voor oude en nieuwe psychoanalytische theorieën, wetenschappelijk onderzoek en therapeutische toepassingen, zal ook aandacht geschonken worden aan de verbinding tussen psychoanalyse en cultuur (b.v. literatuur, film en zang).  De Summer University Psychoanalyse richt zich op Nederlandse en Vlaamse studenten, jonge GGZ professionals en andere geïnteresseerden in de psychoanalyse. 

Psychoanalyse in België

Bij onze zuiderburen heeft de psychoanalyticus zijn plek in de academische wereld niet afgestaan. Op dit moment zijn er zes hoogleraren werkzaam die ook psychoanalyticus zijn en psychologen en psychiaters mede kunnen vormen in hun professionele ontwikkeling. 

De Summer University Psychoanalyse kan het startschot zijn voor de Nederlandse psychoanalyse om weer onderdeel uit te gaan maken van zowel het maatschappelijke als het wetenschappelijke debat.

Bijlagen:
Foto's organisatie SU
Brochure Summer University Psychoanalyse


Deel: ' Summer University Psychoanalyse Liefde en agressie op de bank '
Lees ook