Eerstelijnspsychologische behandeling succesvol


Het jaarbericht 2011 van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) is uit!

Amsterdam, 20120831 -- Eerstelijnspsychologen hebben nog altijd een hoge therapietrouw, hun behandeling is bewezen effectief, transparant en het gemiddeld aantal sessies is nog steeds maar zeven sessies tegen lage kosten voor de overheid en zorgverzekeraars.

Therapietrouw

Driekwart van alle cliënten sluit de behandeling in 2011 op reguliere wijze af; een stijging van 2,5% ten opzichte van 2010. Oud minister Ab Klink dringt met zijn rapport Kwaliteit als medicijn aan op meer therapietrouw én op meer eerstelijnszorg. De eerstelijnspsychologische diagnostiek en behandeling is een excellent en doelmatig voorbeeld.

Bewezen effectief en gewaardeerd

Geen behandeling van ‘probleempjes’, maar diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen is wat eerstelijnspsychologen doen. Bij 85% van alle cliënten was sprake van een psychische stoornis (as I, DSM IV) en bij 18% was er (ook) sprake van een as II stoornis of clustertrekken. Bij 80% was er tevens sprake van psychosociale of omgevingsproblemen (as IV). Gemiddeld verbeteren alle cliënten 15 punten op de Global Assessment of Functioning score (de GAF-score).

Gemiddeld zeven sessies

Al jaren ligt het gemiddeld aantal sessies op zeven. Wel geldt, dat hoe zwaarder de problematiek (stoornis, comorbiditeit, mate van functioneren), des te meer sessies er nodig zijn. Tegelijkertijd geldt dat meer sessies leiden tot een hoger behandelresultaat. Met 12 sessies wordt 90% van alle cliënten van de eerstelijnspsycholoog effectief en naar tevredenheid behandeld.

Goedkoop voor de verzekeraar, duur voor de cliënt

De LVE vindt het een schande dat cliënten steeds meer voor eerstelijns zorg moeten gaan betalen. Nu worden nog maar vijf sessies vergoed en moet de cliënt ook nog zelf per sessie € 20 eigen bijdrage betalen. Tel daarbij het jaarlijkse eigen risico op en de behandeling van de eerstelijnspsycholoog lijkt een sigaar uit eigen doos te worden, terwijl minstens 30% van alle GGZ-cliënten tegen maximaal 3% van de totale verzekeringskosten in de GGZ binnen de eerstelijnspsychologische zorg wordt behandeld! De overheid wil de zorgkosten verminderen en de eerstelijn versterken. Ook wil ze bewezen effectiviteit en hanteert ze hoge kwaliteitseisen. Dat is een goede zaak. Eerstelijnspsychologen voldoen hier ruimschoots aan. Het huidige en voorgenomen beleid drukt de eerstelijnspsycholoog echter  naar de marge.

Wel begrip, maar geen steun

Van overheid en zorgverzekeraars ontvangt de LVE veel begrip, maar nauwelijks steun. Na een jarenlange stijging van het aantal aanmeldingen en afgeronde behandelingen hebben in 2011 voor het eerst minder cliënten de weg naar de eerstelijnspsycholoog gevonden. Een verhoogde drempel (een verplichte eigen bijdrage naast het eigen risico) en voor de cliënt  schijnbaar goedkopere ‘valse’ concurrentie zijn hiervoor redenen. Met het schrappen van verzekeringsaanspraken op hulp zal het nog erger worden. Cliënten gaan zwerven, blijven bij de huisarts hangen (o.a. ook door meer medicatie), of komen uiteindelijk direct terecht in de duurdere tweedelijns GGZ. De kosten zullen uiteindelijk stijgen en van een gelijk speelveld en evenwichtig zorgaanbod lijkt steeds minder sprake.


Deel: ' Eerstelijnspsychologische behandeling succesvol '
Lees ook