Met je rolstoel in de isoleer?


Lichamelijk gehandicapten bestaan niet in de ggz

AMSTERDAM, 20121219 -- Deviant 75 gaat over psychiatrie en mensen met lichamelijke beperkingen. Bestaan zij eigenlijk wel in de ggz? Gaat de psychiatrie niet vooral uit van cliënten die goed ter been zijn, die hun behandelplan op papier lezen, goed kunnen luisteren en daarnaast ook nog intellectueel enigszins begaafd zijn?

Aflevering 75 van tijdschrift Deviant staat in het teken van de inclusieve psychiatrie. De redactie onderzocht hoe toegankelijk de ggz is voor mensen met een lichamelijke handicap. Er bleek echter nauwelijks iets bekend te zijn over mensen met beperkingen die psychisch in de knoop raken. Cijfers zijn er niet en expertise ontbreekt. Therapeuten hebben geen ervaring en rolstoelende cliënten voelen zich niet gezien. Alleen voor dove en slechthorende cliënten zijn therapieën beschikbaar die toegesneden zijn op hun beperking.

Inclusief of integraal?

Tegelijkertijd is er in de ggz wel steeds meer belangstelling voor de eenheid van lichaam en geest. Maar die aandacht voor de mens in zijn geheel leidt niet tot aandacht voor cliënten met lichamelijke beperkingen. De psychiatrie is dus zeker nog niet inclusief. Mensen met lichamelijke beperkingen bestaan eigenlijk niet in de ggz.

Toegankelijk

Aartjan ter Haar onderzocht de toegankelijkheid van de ggz en Petra Jorissen sprak met cliënten met een lichamelijke beperking en behandelaars over hun ervaringen. Onder het motto ‘Wie dit niet kan lezen is niet gek’ keken Sandra Overbeek en Charlotte Thoolen hoe toegankelijk de ggz-informatie is voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn. En Veronique Huijbregts sprak met professor Christina van der Feltz over de noodzaak om lichamelijke en psychische klachten in hun samenhang te behandelen.

Kunst en columns In deze Deviant ook nog aandacht voor een congres over de invloed van het neoliberale denken op de psychiatrie, voor de invloed van kunst op de gezondheid en impressies van rechtszaken rond dwangopnames. Dat alles naast de prikkelende en informatieve vaste rubrieken en columns, onder meer over film, boeken en juridische vraagstukken in de ggz. Deviant Deviant is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift op de grens van psychiatrie en maatschappij. Deviant schrijft voor cliënten, naasten, hulpverleners en voor alle andere mensen die de ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en maatschappij kritisch volgen.

Deel: ' Met je rolstoel in de isoleer? '


Lees ook