Sûn Ferstân biedt unieke dagbesteding


Tweede leven voor Orca gebouw op Kalverdijkje in Leeuwarden

Leeuwarden, 20131015 -- Het voormalig Orca gebouw aan het Soldatendijkje in Leeuwarden heeft een ware metamorfose ondergaan. Na weken van poetsen, schilderen en inrichten is het moment gekomen dat Dagbesteding Sûn Ferstân er haar deuren opent. Sûn Ferstân betekent ‘Gezond Verstand’ en is een initiatief van Anna van Baarle- Mud uit Leeuwarden.

Mud heeft zelf een zoon van twaalf jaar met een ontwikkelingsachterstand- en communicatieve beperking . Hij werd ruim zes jaar opgevangen in een speciale aanbouw van de eigen woning in Camminghaburen. Volgens Mud simpelweg omdat zijn zorgvraag niet aansloot bij het reguliere aanbod in Leeuwarden en omgeving. De ondernemende Friezin besloot daarop in haar eigen huis een dagbestedingsprogramma op te zetten.

Anna Mud deed voor haar HBO studie toegepaste psychologie onderzoek naar ouders in Nederland die kiezen voor een dagbesteding in eigen huis. ‘Opvallend was dat zij, naast kennis en kunde, interpersoonlijke competenties erg belangrijk vinden. Voorbeelden daarvan zijn houding naar het kind, geloof en vertrouwen in het kind, inlevingsvermogen, geduld en het liefdevol benaderen van hun kind.’ Het onderzoek ‘Competent Trainen in een Thuisprogramma’ gaf Anna bevestiging dat een persoonlijke benadering met interpersoonlijke ingrediënten beter is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. In haar eigen woning formeerde zij een team van trainers en stagiairs dat dagelijks met haar zoon aan de slag ging. Met mooie resultaten, want inmiddels is zijn ontwikkelleeftijd ver boven de eerder gestelde prognoses.

Niet neerleggen

Onlangs besloot Mud dat het voor haar zoon toch beter was om zich op een andere plek dan thuis verder te ontwikkelen. ‘Hij heeft behoefte aan veel beweging, wil graag omgaan met andere jongeren en wij vinden het ook belangrijk om ons ‘thuis’ weer terug te krijgen’, aldus Mud. ‘De afgelopen jaren waren erg hectisch en veel stond in het teken van de dagbesteding. Helaas bleek echter nog steeds dat er geen goed alternatief voor onze zoon is. Heel jammer, maar ik ben er de persoon niet naar om me daar dan maar bij neer te leggen.’

Droom

Anna besloot haar droom om een zelfstandige dagbesteding op te zetten voor een kleinschalige groep geïnteresseerden, om te zetten naar realiteit. In het voormalig Orca gebouw zag ze meteen de vele mogelijkheden om een dagbesteding in te richten voor niet alleen haar zoon, maar ook andere kinderen en jongeren. Ook de naam werd snel gevonden.  Bij Sûn Ferstân draait het immers om drie pijlers; gezond bewegen, zorg en respect voor het eigen lichaam en socialisatie en functionele integratie in de maatschappij.

Zinvolle dagbesteding

Mud vertelt enthousiast: ‘Naast eenvoudige sport- en spelactiviteiten wordt er veel aandacht besteed aan het oefenen van functionele vaardigheden. Dit kan op allerlei gebieden zijn, afhankelijk van de behoefte en de interesse van de betrokkene.  Ons doel is iedere huisgenoot een zinvolle dagbesteding te bieden. Wij bieden dagritmetraining aan in de vorm van structureren, plannen en organiseren. Binnen het dagritme besteden wij veel aandacht aan beweging en gezond eten. We ondernemen de activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk. Daarnaast werken we met een dagelijks wisselend activiteitenprogramma dat bestaat uit een gezonde mix van functionele vaardigheden als bewegen, kleine taken doen zoals afwassen of boodschappen halen, sporten, maaltijden bereiden, eten, spelen en gezellig samen zijn. Daarnaast zijn er af en toe klussen die voor externen worden verricht. Zo worden voor Stichting Spelend Sporten de verjaardagskaarten voor de leden verstuurd. We hopen natuurlijk dat we nog meer werk krijgen, maar dit is een mooi begin.’

Plaatsen vrij

Dagbesteding Sûn Ferstân biedt vanaf medio oktober dagbesteding van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 15 uur. Er zijn nog plaatsen vrij voor kinderen en jongeren met autisme of een verstandelijke beperking. In overleg en bij voldoende belangstelling is naschoolse- en vakantieopvang mogelijk. Deelname wordt vooralsnog bekostigd uit het Persoons Gebonden Budget. Voor meer informatie of contactaanvraag zie www.sunferstan.nl


Deel: ' Sûn Ferstân biedt unieke dagbesteding '
Lees ook