Gilead Sciences dient nieuwe geneesmiddeltoepassing in bij de U.S. FDA voor eenmaal daagse behandeling met één tablet Truvada® en TMC278 voor HIV

– Product zou tweede complete antiretrovirale therapie met één tablet zijn –

FOSTER CITY, Californië (VS)--(BUSINESS WIRE)-- 20101124 --

Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) heeft vandaag bekend gemaakt dat het een NDA heeft ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration (FDA) voor goedkeuring voor het op de markt brengen van de behandeling met één tablet Truvada® (emtricitabine en tenofovir disoproxil fumaraat) en het onderzoeksgeneesmiddel van Tibotec Pharmaceuticals, non-nucleoside reverse transcriptase remmer TMC278 (rilpivirine hydrochloride) voor HIV-1 infectie bij volwassenen. Indien goedgekeurd zou dit het tweede product zijn dat een complete HIV-behandeling bevat in een dosering van eenmaal daags één tablet.

“Combinatie antiretrovirale therapie heeft het gebied van de HIV-geneeskunde een enorme boost gegeven, maar de behoefte aan nieuwe behandelingen met eenmaal daags één tablet die werkzaam, veilig en goed verdraagbaar zijn blijft,” aldus John C. Martin, PhD, Chairman en Chief Executive Officer, Gilead Sciences. “Gilead zet zich ervoor in HIV-behandeling te bevorderen zowel door verder te gaan met wetenschappelijk onderzoek als met innovatieve samenwerkingsverbanden die de gezondheidszorggemeenschap meer mogelijkheden biedt. We werken met plezier met Tibotec samen aan deze belangrijke nieuwe behandeling voor mensen die met HIV leven.”

Op 23 juli 2010 heeft Tibotec een NDA ingediend voor goedkeuring voor het op de Amerikaanse markt brengen van TMC278 voor eenmaal daags gebruik met andere antiretrovirale stoffen. Deze NDA wordt ondersteund door 48-weken gegevens van twee Fase III dubbelgeblindeerde, gerandomiseerde studies (ECHO en THRIVE) die de veiligheid en werkzaamheid van TMC278 beoordeelden bij de behandeling van behandelingsnaïeve HIV-1 geïnfecteerde volwassenen waarvan de meerderheid TMC278 in combinatie met Truvada kreeg. De Gilead NDA voor Truvada/TMC278 wordt ondersteund door een door Gilead uitgevoerde bio-equivalentiestudie waaruit blijkt dat de samenstelling van de behandeling met één tablet dezelfde gehaltes geneesmiddel in het bloed bereikte als de componentproducten als gelijktijdig gedoseerde afzonderlijke pillen.

Op 3 september 3 2010 werden de Europese aanvragen voor het in de handel brengen van TMC278 en van Truvada/TMC278 behandeling met één tablet, door respectievelijk Tibotec en Gilead gelijktijdig ingediend.

Gilead ging in juli 2009 een licentie- en samenwerkingsovereenkomst aan met Tibotec voor de ontwikkeling en het in de handel brengen van de behandeling met één tablet. Afhankelijk van regelgevende goedkeuring zal Gilead de leidende rol op zich nemen voor de productie, registratie, distributie en het op de markt brengen van de enkel-tablettherapie, wereldwijd, met uitzondering van de ontwikkelingslanden en Japan. Tibotec zal verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van TMC278 als stand-alone product en zal het recht behouden de behandeling met één tablet mede te promoten in deze regio’s. De bedrijven werken momenteel aan een overeenkomst om het combinatieproduct beschikbaar te maken voor ontwikkelingslanden.

Truvada/TMC278 is een onderzoeksgeneesmiddel en de veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet bewezen.

Belangrijke productveiligheidsinformatie over Truvada

Truvada is een vaste-dosis combinatietablet die 200 mg emtricitabine (Emtriva®) en 300 mg tenofovir disoproxil fumaraat (Viread®) bevat. In de Verenigde Staten is Truvada in combinatie met andere antiretrovirale middelen (zoals non-nucleoside reverse transcriptase remmers of protease remmers) geïndiceerd voor de behandeling van HIV-1 infectie bij volwassenen.

Melkzuuracidose en ernstige hepatomegalie met steatose, waaronder fatale gevallen, zijn gemeld bij het gebruik van nucleoside analoge antiretrovirale middelen alleen of in combinatie met andere waaronder Viread (tenofovir disoproxil fumaraat), een component van Truvada. Truvada is niet goedgekeurd voor de behandeling van chronische hepatitis B virus-(HBV-)infecties en de veiligheid en werkzaamheid zijn niet bewezen bij patiënten die geïnfecteerd zijn met zowel HBV als HIV-1. Ernstige, acute exacerbaties van hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die geïnfecteerd zijn met zowel HIV-1 als HBV die zijn gestopt met Truvada. Leverfunctie moet nauwgezet worden gecontroleerd door zowel klinische als laboratorium follow-up gedurende ten minste verscheidene maanden bij patiënten die geïnfecteerd zijn met zowel HBV als HIV-1 en gestopt zijn met Truvada. Indien aangewezen zou starten van anti-hepatitis B-behandeling gerechtvaardigd kunnen zijn.

Het is voor patiënten belangrijk zich ervan bewust te zijn dat anti-HIV-geneesmiddelen, waaronder Truvada, HIV-infectie of AIDS niet genezen en het risico van het op anderen overbrengen van HIV niet verminderen.

Emtricitabine en tenofovir worden hoofdzakelijk door de nieren uitgescheiden. Renale disfunctie, waaronder gevallen van acuut nierfalen en syndroom van Fanconi (aantasting van de renale tubuli met ernstige hypofosfatemie), wordt gemeld in samenhang met het gebruik van Viread. Aanbevolen wordt dat bij alle patiënten voorafgaand aan het starten van de therapie met Truvada de creatinineklaring wordt bepaald en tijdens de therapie wanneer dit klinisch aangewezen is. Routinecontrole van berekende creatinineklaring en serumfosfor zouden uitgevoerd moeten worden bij patiënten die risico lopen op nierfalen, waaronder patiënten die eerder nierproblemen hebben ervaren tijdens gebruik van Hepsera® (adefovir dipivoxil).

Aanpassing van het doseringsinterval en nauwgezette controle van de nierfunctie worden aanbevolen bij alle patiënten met een creatinineklaring van 30-49 ml/min. Truvada moet vermeden worden bij gelijktijdig of recent gebruik van een nefrotoxisch middel. Truvada mag niet met Hepsera worden toegediend.

Truvada mag niet worden toegediend samen met Emtriva, Viread, Atripla® (efavirenz 600 mg/emtricitabine 200 mg/ tenofovir disoproxil fumaraat 300 mg) of lamivudine-bevattende producten, waaronder Combivir® (lamivudine/zidovudine), Epivir® of Epivir-HBV® (lamivudine), Epzicom® (abacavirsulfaat/lamivudine) of Trizivir® (abacavirsulfaat/lamivudine/zidovudine). Bij behandelingservaren patiënten zal het gebruik van Truvada moeten plaatsvinden op geleide van laboratoriumonderzoek en de behandelingsgeschiedenis.

Afname van de botmineraaldichtheid (BMD) in de lumbale wervelkolom en heup is gezien bij het gebruik van Viread. Het effect op de langetermijn botgezondheid en toekomstig fractuurrisico is onbekend. BMD-controle zou overwogen moeten worden bij patiënten met een geschiedenis van pathologische fracturen of die risico lopen op osteopenie. Gevallen van osteomalacie (die samenhangen met proximale renale tubulopathie en die zouden kunnen bijdragen aan fracturen) zijn gemeld in samenhang met het gebruik van Viread.

Redistributie/accumulatie van lichaamsvet is opgemerkt bij patiënten die antiretrovirale geneesmiddelen innemen. Immune Reconstitution Syndrome is gemeld bij patiënten die behandeld zijn met een combinatietherapie van Viread en Emtriva, en zou verdere evaluatie en behandeling vereisen. Vroeg virologisch falen is gemeld bij HIV-geïnfecteerde patiënten met therapieën die slechts drie nucleoside reverse transcriptaseremmers bevatten. Patiënten die worden behandeld met uitsluitend triple-nucleoside-therapie zouden nauwgezet gecontroleerd moeten worden en wijziging van de behandeling zou overwogen moeten worden.

Gelijktijdige toediening van Truvada en didanosine moet behoedzaam plaatsvinden. Patiënten moeten nauwgezet worden gecontroleerd op bijwerkingen die met didanosine in verband worden gebracht en didanosine moet worden gestaakt als deze zich voordoen. Als daar reden voor is, moet dosisreductie van didanosine worden overwogen. Patiënten op atazanavir en lopinavir/ritonavir plus Truvada zouden gecontroleerd moeten worden op bijwerkingen die met Truvada in verband worden gebracht en Truvada moet worden gestaakt als deze zich voordoen. Bij gelijktijdig voorschrijven met Truvada, wordt aanbevolen atazanavir te boosten met ritonavir 100 mg. Atazanavir zonder ritonavir moet niet samen met Truvada worden toegediend.

De meest algemene bijwerkingen (incidentie groter-dan of gelijk aan 10 procent) zijn diarree, misselijkheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, depressie, slapeloosheid, abnormaal dromen en huiduitslag.

De uitgangsverbinding Viread werd ontdekt door een gemeenschappelijke onderzoeksinspanning van Dr. Antonin Holy, Institute for Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences van Tsjechië (IOCB) in Praag en Dr. Erik DeClercq, Rega Instituut voor Medisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven, België. De uitvinders van Viread zijn overeengekomen afstand te doen van hun recht op een royalty op verkopen van Viread en Truvada in de landen van het Gilead Access Program om te verzekeren dat het product aangeboden kan worden voor een no-profit-prijs in delen van de wereld waar de HIV/AIDS epidemie het hardst heeft toegeslagen.

Zie voor volledige voorschrijfinformatie voor Truvada www.Truvada.com.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve therapeutica ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor aandoeningen waartegen nog geen geneesmiddel beschikbaar is. Gilead’s missie is het op een hoger plan brengen van de zorg voor patiënten die lijden aan levensbedreigende ziekten wereldwijd. Gilead heeft haar hoofdkantoor in Foster City, Californië, en heeft vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Australië.

Forward-looking statement

Dit persbericht bevat forward-looking statements, binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan de risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder de risico’s die betrekking hebben op het vermogen van Gilead om de enkel-tablet therapie met Truvada/TMC278 met succes op de markt te brengen. De FDA, de Europese Geneesmiddelen Agency of andere regelgevende instanties zouden TMC278 of de enkel-tablet therapie met Truvada/TMC278 voor de behandeling van HIV-1 infectie bij volwassenen niet kunnen goedkeuren, en een goedkeuring voor het op de markt brengen zou indien toegewezen onderhevig zijn aan aanzienlijke beperkingen voor gebruik. Daarnaast zouden Gilead en Tibotec een strategische beslissing kunnen nemen om de ontwikkeling van het combinatieproduct te staken, als bijvoorbeeld, de markt voor het product beneden verwachting is. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van die waarnaar wordt verwezen in de forward-looking statements. De lezer wordt gewaarschuwd dat hij niet moet rekenen op deze forward-looking statements. Deze en andere risico’s worden uitgebreid beschreven in Gilead's kwartaalverslag op Formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2010, zoals ingediend bij de U.S. Securities en Exchange Commission. Alle forward-looking statements zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is bij Gilead, en Gilead acht zich niet verplicht om dergelijke forward-looking statements te updaten.

Volledige Amerikaanse voorschrijfinformatie voor Truvada is beschikbaar op www.Truvada.com.

Volledige Amerikaanse voorschrijfinformatie voor Atripla is beschikbaar op www.Atripla.com.

Volledige Amerikaanse voorschrijfinformatie voor Viread is beschikbaar op www.Viread.com.

Volledige Amerikaanse voorschrijfinformatie voor Emtriva is beschikbaar op www.GileadHIV.com.

Volledige Amerikaanse voorschrijfinformatie voor Hepsera is beschikbaar op www.Hepsera.com.

Truvada, Viread, Emtriva en Hepsera zijn geregistreerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc.

Atripla is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC.

Kijk voor meer informatie over Gilead Sciences op de website van het bedrijf www.gilead.com of bel Gilead Public Affairs op 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Gilead Sciences, Inc.
Susan Hubbard, 650-522-5715 (Investeerders)

Cara Miller, 650-522-1616 (Media)

Ticker_symbol NASDAQ:GILD

Deel: ' Toestemming FDA gevraagd voor HIV-behandeling met één pil per dag '


Lees ook