Registerpodologen stappen in gat paramedische voetzorg


MEPPEL, 20100825 -- De vraag naar voetzorg stijgt vanwege een toename van (chronische) voetklachten. Goede paramedische voetzorg is daarentegen schaars. Registerpodologen nemen hun verantwoordelijkheid serieus en stappen zelfverzekerd in het gat van voetzorg. In de deze zomer verschenen Artsenwijzer Registerpodoloog - Paramedische voetzorg zetten zij uiteen wat zij in de zorg voor voeten kunnen betekenen.

Naar schatting 27 procent van de bevolking kent matige tot ernstige voet- en enkelklachten. Dit aantal neemt toe, mede ten gevolge van de vergrijzing en chronische ziekten als diabetes en artrose. Pijn aan de voet zorgt voor functieverlies, ongemak en een algehele verlaging van de kwaliteit van leven van de patint. Voetklachten kunnen bij diabetes tot ernstige complicaties zoals amputaties of hartfalen leiden.

Conservatieve behandeling biedt perspectief

Adequate en tijdige behandeling kan de gevolgen van voetklachten en gerelateerde aandoeningen verminderen en in veel gevallen verhelpen en daarmee bijdragen aan een gezonde en actieve levensstijl. Bovendien kan preventieve voetzorg bij (diabetes)patinten onnodige belasting van het zorgsysteem en hoge behandelingskosten voorkomen. Dit betekent op termijn een aanzienlijke beperking van de medische consumptie in Nederland.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De registerpodologen zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de toenemende zorgvraag in verband met voet- en voetgerelateerde klachten in zijn volle breedte kundig, efficint en kosteneffectief te beantwoorden. Hiertoe zijn door registerpodologen en samenwerkende partners uitgangspunten opgesteld.

Artsenwijzer Registerpodoloog - Paramedische voetzorg

Om onder verwijzers bekendheid te geven aan de mogelijkheden en expertise van registerpodologen is door hun brancheorganisatie een artsenwijzer uitgegeven die alle aspecten van de registerpodologie belicht en op heldere wijze uiteenzet wat registerpodologen bij voetklachten kunnen betekenen. In de zomer van 2010 hebben alle huisartsen in Nederland de artsenwijzer ontvangen.

Genteresseerden kunnen de artsenwijzer bestellen via de website van Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie): www.loop.nl.


Deel: ' Registerpodologen stappen in gat paramedische voetzorg '
Lees ook