150 dodelijke slachtoffers per week als gevolg een beroerte (CVA)


In Nederland overlijden 150 mensen per week als gevolg van een beroerte (CVA)! Per dag worden meer dan 100 mensen getroffen door een CVA. Herken en Voorkom een beroerte - het kan ook u overkomen.

'S-HERTOGENBOSCH, 20160331 -- Dinsdag 10 mei 2016 wordt voor de 12e keer, onder auspiciën van de officiële Europese patiëntenorganisatie Safestroke, de Europese Dag van de Beroerte gehouden. Op deze internationale preventiedag wordt extra aandacht gevraagd voor een beroerte, ook wel CVA genoemd. Een CVA is een hersenbloeding of herseninfarct waar in Nederland meer dan 100 mensen per dag door getroffen worden en meer dan 40.000 mensen per jaar voor worden opgenomen. Het is één van de meest levensbedreigende aandoeningen, elke week overlijden er 150 mensen als gevolg van een CVA-beroerte.

Daarnaast is het CVA de grootste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Het aantal slachtoffers van een CVA is groot. In vergelijking met verkeersslachtoffers: in het verkeer vallen circa 680 doden per jaar. Het jaarlijks aantal slachtoffers ten gevolge van een CVA bedraagt meer dan 7800!

Voorkomen van ernstige gevolgen of dodelijke slachtoffers
Als gevolg van een CVA-beroerte komen er per jaar maar liefst elf keer meer mensen om het leven dan in het verkeer. Daarom moet er méér aandacht zijn voor het voorkomen en herkennen van een CVA. Van alle aandoeningen is het CVA één van de aandoeningen die in veel gevallen voorkomen kan worden. Met een aanpassing van de leefstijl wordt het risico op het krijgen van een hersenbloeding of herseninfarct al sterk verminderd. Iedereen, jong en oud, kan door een CVA getroffen worden. Een CVA kan ernstige zichtbare en onzichtbare gevolgen met zich meebrengen waarmee het leven van getroffenen en hun gezin van het ene op het andere moment drastisch verandert.

Voorlichting en risicometingen
Op ruim 110 locaties worden op dinsdag 10 mei 2016 diverse activiteiten georganiseerd. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere instellingen, waaronder huisartsen en apothekers, zullen op deze dag het CVA extra aandacht geven door informatie, metingen en voorlichting. Op veel plaatsen is er een informatiemarkt en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Tevens bieden diverse instellingen gratis risicometingen aan. Meting van bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, hartslag (boezemfibrilleren), gewicht of berekenen van de Body Mass Index (BMI). Een actiedag blijft meer dan zinvol omdat dit ernstige gevolgen als invaliditeit of zelfs dodelijke slachtoffers kan voorkomen.  Actueel thema voor 2016 is ‘Voorkom en herken een beroerte - Het kan ook u overkomen!’. En het kan ook iedereen overkomen. Van het ene op het andere moment kan men een totaal ander mens zijn. Gevolgen van een beroerte kunnen iemand een leven lang beperkingen geven. Van welk geslacht ook, jong of oud , iedereen heeft het risico op het krijgen van een beroerte-CVA. Naast de jaarlijkse meer dan 40.000 getroffenen, worden er ook zo’n 500.000 partners, gezinsleden en familieleden mee geconfronteerd.

Belangrijk genoeg om het extra onder de aandacht van een breed publiek te blijven brengen. Met een aangepaste leefstijl, iets meer op de kilootjes letten, stoppen met roken en matig gebruik van alcohol wordt het risico op het krijgen van een CVA al een stuk minder. Maar ook het herkennen van een CVA kan van levensbelang zijn. Bel onmiddellijk 112 als een beroerte vermoed wordt. Informatie over de Europese Dag van de Beroerte en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra vindt u op www.dagvandeberoerte.nl


Deel: ' Op 12de Europese Dag van de Beroerte honderd Nederlandse slachtoffers '
Lees ook