GGZ van start met vijf proeftuinen voor vraagsturing


Rotterdam/Utrecht, 20130917 -- Vijf GGZ-instellingen gaan voor het eerst aan de slag met ‘proeftuinen voor innovatieve vraagsturing’. Zij doen dat op uitnodiging van zeventien cliënten- en familieorganisaties die hen de komende jaren zullen bijstaan met ervaringskennis en expertise. De door hen geselecteerde instellingen zijn het UMC Utrecht, de Bascule, GGZ Noord-Holland Noord, Mediant en Inforsa.

De instellingen gaan hun ideeën vertalen in concrete plannen die vanaf 1 januari 2014 in een veilige praktijkomgeving zullen worden beproefd. De proeftuinen hebben elk een eigen thema, waaronder crisis, zorg voor jongeren tot 23 jaar en herstel bij thuiswonende patiënten. Maar liefst 26 instellingen  dongen met in totaal 28 ideeën mee naar een plek.

Het project ‘Kwaliteit en implementatie van vraagsturing’ maakt met nog twee andere projecten deel uit van het programma ‘Werken aan vraagsturing’ en wordt gefinancierd met zogeheten ‘vouchers’ van het ministerie van VWS. Het uiteindelijke doel van het programma is ervoor te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Waar mogelijk op eigen kracht met steun van de omgeving, maar waar nodig met zorg die écht uitgaat van de vrager en die het hem zo gemakkelijk mogelijk maakt.

De vijf instellingen die voor een proeftuin zijn geselecteerd zijn De Bascule (Amsterdam) met de proeftuin ‘Zorg en begeleiding voor jongeren tot 23 jaar’, het UMC Utrecht, afdeling psychiatrie met de proeftuin ‘Zorg bij crisis’, GGZ Noord-Holland Noord met de proeftuin ‘Zorg & Herstel (thuiswonend)’, Mediant GGz met de proeftuin ‘Nieuwe zorgonderneming’ (ontwikkeling basiszorg GGZ) en het cluster Klinisch Intensief van Inforsa met de proeftuin ‘Langdurende zorg’. 

Meer informatie is te vinden op www.ypsilon.org/voucher.


Deel: ' GGZ van start met vijf proeftuinen voor vraagsturing '
Lees ook