Conferentie 'Dwang in zwang' in Den Haag


Rechtspositie psychiatrisch patienten onder druk

DEN HAAG, 20061109 -- Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Wegloophuis 'De Vluchthaven' in Den Haag organiseert de stichting in samenwerking met stichting Pandora morgen een conferentie over de rechtspositie van psychiatrische patienten onder de naam 'Dwang in zwang'.

Afgelopen jaren is de aanpak en de visie op de zorg voor mensen met psychische en/of psychiatrische klachten ingrijpend veranderd. De beweging van vermaatschappelijking heeft verder doorgezet en steeds meer overheidstaken worden overgeheveld naar de gemeente en de vrije markt. Tegelijkertijd is er een toenemend accent op veiligheid en de toepassing van dwang komen te liggen. Sinds de invoering van de Wet BOPZ in 1994 hebben diverse wetswijzigingen geleid tot meer mogelijkheden om mensen onder dwang op te nemen en te behandelen en een toename van het aantal dwangtoepassingen.

Aanleiding voor de organisatie van deze conferentie is onze gedeelde zorg over de verzwakte (rechts)positie van mensen met psychische en/of psychiatrische problemen door de opeenstapeling van maatregelen op het gebied van wetgeving en zorg.
Het wetsvoorstel voor de verruiming van dwangbehandeling binnen de instelling en de voorwaardelijke machtiging wordt naar verwachting in de volgende kabinetsperiode in de Tweede Kamer behandeld.

Doel
Stil staan bij de effecten van de diverse maatregelen en het zoeken naar alternatieven en oplossingsrichtingen. Diverse sprekers schetsen vanuit verschillende invalshoeken de betekenis van de huidige ontwikkelingen in de zorg voor de positie van mensen met (ernstige) psychische en/of psychiatrische problemen en geven mogelijke oplossingsrichtingen. Aansluitend gaan de sprekers, politici en beleidsmakers met elkaar in debat in een forumdiscussie.

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor sleutelfiguren op het gebied van wetgeving en zorg voor mensen met (ernstige) psychische en/of psychiatrische problemen.

Sprekers zijn:
Dr. Wouter Kusters, Prof. Dr. Trudy Dehue, Ada Blok, Prof. Dr. Anton Loonen en Prof. Tineke Abma.
Dagvoorzitter is Mr. Drs. Rembrant Zuijderhoudt.

Deelnemers aan het forum zijn o.a.:
Politici, woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer, zoals mevrouw dr. Cisca Joldersma (CDA) en mevrouw dr. Godelieve van Heteren (PvdA), het Leger des Heils, beleidsmakers en andere betrokkenen.

Conferentie 'Dwang in Zwang'
Vrijdag 10 november 2006
Societeit De Witte, Plein 24
13:00 - 18:00 uur
Den Haag
www.vluchthaven.denhaag.org


Deel: ' Conferentie 'Dwang in zwang' in Den Haag '
Lees ook