Reactie TROS: Radar heeft geenszins een oproep gedaan aan consumenten om de aanvullende zorgverzekering op te zeggen. Alle geplaatste opmerkingen over deze "oproep" in dit persbericht, als ook de getrokken conclusies, zijn derhalve niet juist.

Duurzame inzetbaarheid wassen neus


Overheid en RADAR frustreren werkgever

REEUWIJK, 20130529 -- Het kabinet wil dat werknemers langer doorwerken - tot minimaal 67 jaar - en stelt de werkgevers verantwoordelijk voor hun blijvend duurzame inzetbaarheid. Van substantiële overheidsmaatregelen om de werkgever hierbij behulpzaam te zijn, is echter geen sprake. Tot overmaat van ramp roept een populair consumentenprogramma Nederlanders op hun aanvullende verzekeringen op te zeggen.

Vanuit het gedeelde belang van gezonde verzekerden en hun duurzame inzetbaarheid, zijn zorg- en inkomensverzekeraars en werkgevers aangewezen samenwerkingspartners voor elkaar. Alleen moet de overheid dan geen maatregelen treffen die deze samenwerking ondermijnen, zoals het uitkleden van het basiszorgpakket op het gebied van psychologische zorg. Door het ontbreken van de mogelijkheid om deelname aan een zorgcollectiviteit te verplichten, zien werkgevers bovendien steeds meer werknemers hun zorgverzekering oversluiten naar goedkopere alternatieven met beperkte aanvullende verzekeringen.

Ondoordachte oproep RADAR

Bovenop de steeds beperktere regiefunctie van de werkgever, krijgt deze te maken met de consequenties van de oproep die eerder dit jaar in het televisieprogramma RADAR is gedaan. Daarin werden consumenten opgeroepen hun aanvullende verzekering op te zeggen, met alle gevolgen vandien voor zowel de verzekerde zelf als de werkgever. Zo zullen werknemers zonder aanvullende verzekering zelf moeten betalen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of psychologische zorg. Hierdoor is de kans groot dat de noodzakelijke behandeling niet of met uitstel plaatsvindt, waardoor het verzuim langer zal duren. Uiteindelijk krijgt de werkgever de rekening gepresenteerd, terwijl de klachten bijvoorbeeld zijn ontstaan op het hockeyveld.

Collectiviteit fiscaal stimuleren

Nils Karssens, directeur van het onafhankelijke zorgverzekeringsintermediair SUCSEZ, pleit voor een grotere rol van het werkgeverscollectief: "Hoe meer werknemers zich hierbij aansluiten, hoe effectiever werkgever en zorgverzekeraar afspraken kunnen maken en maatregelen kunnen treffen die een duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. De overheid kan dit bijvoorbeeld stimuleren met een fiscale maatregel, die het voor de werkgever aantrekkelijk maakt om de aanvullende dekking voor werknemers gedeeltelijk of geheel te vergoeden."

Reeuwijk, 29 mei 2013


Deel: ' Overheid en RADAR frustreren duurzame inzetbaarheid personeel '
Lees ook