Natura zorgverzekering extra interessant in 2014


BREDA, 20131022 -- Nadat jaren achtereenvolgens de premie van de zorgverzekering is gestegen zal de premie in 2014 fors gaan dalen met in sommige gevallen meer dan 100 euro. Volgend jaar kan er vooral worden bespaard op de naturapolis, waarbij de zorgpremie gemiddeld met bijna negen procent gaat dalen. Bij de restitutiepolis is de daling iets minder, maar toch ook nog 6,8 procent. Dit blijkt uit cijfers van ZorgWijzer.nl, naar aanleiding van de vandaag bekend gemaakte premies van Achmea.

Bij een natura zorgverzekering hebben Nederlanders in eerste instantie niet de vrije keuze om een ziekenhuis of andere zorgverlener te kiezen. Hierbij zijn zij afhankelijk met welke verlener de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Bij de restitutie variant heeft de verzekerde de vrije keuze om te bepalen naar welke ziekenhuis of specialist hij of zij gaat.

Ondanks dat beide polissen zakken in de premie, daalt de naturapolis in 2014 nog eens twee procent extra. Vandaar dat de verwachting is dat deze polis extra in trek zal zijn wanneer er overgestapt kan worden van zorgverzekering.

Dit is overigens geen verrassende ontwikkeling aangezien de naturapolis strenger wordt. Ongecontracteerde zorg wordt in 2014 nog maar voor een klein gedeelte of helemaal niet meer vergoed door de verzekeraar. De restitutiepolis daarentegen wordt duurder om volledige keuzevrijheid te kunnen blijven garanderen. Dit verklaart het verschil in procentuele premieverlaging.

Dankzij het goedkoop inkopen van geneesmiddelen en scherpe afspraken met zorgverleners kan de zorgpremie hierdoor alsnog fors verlaagd worden het komende jaar.

De premies voor een aanvullende verzekering blijven gelijk of stijgen licht. 

Alle gegevens zijn terug te vinden op de website van ZorgWijzer.nl. 


Deel: ' Natura zorgverzekering extra interessant in 2014 '
Lees ook