Miljoen budgetverzekerden lopen risico op forse bijbetaling


Verzekeraars waarschuwen nog te weinig voor onverzekerde zorg

Ouderkerk aan de Amstel, 20151102 -- Vergelijkingssite ZorgverzekeringWijzer.nl stelt dat verzekerden met een budgetpolis onverantwoorde risico's nemen omdat de kans bestaat dat zij achteraf een flink deel van de zorgkosten toch zelf moeten betalen. Verzekeraars moeten hun verzekerden hier veel beter voor gaan waarschuwen. Anders schenden ze mogelijk hun juridische zorgplicht en kunnen ze aansprakelijk zijn voor de onvoorziene kosten van hun verzekerden.

De vergelijkingssite baseert haar stelling op verschillende recente rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin wordt vermeld dat de verzekeraars meer aandacht kunnen besteden aan de voorlichting bij budgetpolissen. De NZa heeft 17 budgetpolissen nader bekeken en kwam tot de conclusie dat verzekeraars hun dienstverlening kunnen verbeteren.

 Budgetpolissen hebben vaak, niet altijd, een lagere premie en lijken op het eerste gezicht aantrekkelijk. Verzekerden realiseren zich vaak onvoldoende dat zij, zelfs bij gecontracteerde zorgverleners, geconfronteerd kunnen worden met een forse eigen bijdrage als het gecontracteerde jaarbudget van de verzekeraar wordt overschreden. Ook kunnen zij verplicht worden om genees- en hulpmiddelen bij geselecteerde aanbieders af te nemen, zoals de internetapotheek. Of ze worden verplicht om alles via internet te declareren en te administreren.

 Als een verzekerde met een budgetpolis toch kiest voor een ongecontracteerde zorgverlener kan de verzekeraar vaak volstaan met een vergoeding van 75% van de bedragen die de verzekeraar met de zorgverleners in haar contracten heeft opgenomen. Die contractsafspraken zijn vaak lager dan de werkelijke zorgkosten zodat feitelijk een vergoeding van 50% van de nota kan ontstaan. Als een verzekerde dat niet weet, kan dat achteraf tot een forse onvoorziene tegenvaller van duizenden euro's leiden.

 Wilfred Mooij, mede-eigenaar van ZorgverzekeringWijzer.nl.:

 'Een enkele verzekeraar is al vooraf duidelijk over de risico's van de budgetpolis. Anderen blijven hier nogal vaag over. Men zegt dan dat verzekerden ook elders terecht kunnen en dat de polis dan ook zorgkosten vergoedt. Maar als we dan doorvragen of dat 100% van de nota is, krijgen we een ontwijkende reactie. De NZa geeft de verzekeraars nu wel nog zelf de kans om met een bijsluiter de verzekerden beter voor te lichten. Maar zij ontvangen de bijsluiter straks mogelijk pas in januari, gelijk met de polis en dan zitten ze er min of meer aan vast. Onze ervaring is dat veel overstappers de goedkoopste polis zoeken en zich onvoldoende bewust zijn van de risico's die ze lopen. De voorlichting kan eerder en beter"

 Het percentage verzekerden met een gecontracteerde zorgpolis is sinds 2012 gestaag gestegen van 58% naar 64%. 83% van de verleende zorg is gecontracteerde zorg. Ruim 1.250.000 verzekerden hebben een budgetpolis, dat is 7,5% van het aantal verzekerden. Uit de NZa rapportage blijkt dat er nog ruimte voor verbetering is met betrekking tot de kwaliteit, wachttijden en bereikbaarheid van de zorgverleners.  De NZa dreigt zelf met extra regels te komen als verzekeraars de transparantie zelf niet op korte termijn verbeteren.

Wilfred Mooij


Deel: ' Miljoen budgetverzekerden lopen risico op forse bijbetaling '
Lees ook