Onduidelijkheid vergoedingen zorgverzekering


Verzekerden blijken niet te weten wat hun zorgverzekering vergoedt

Rotterdam, 20151112 -- Veel mensen weten niet precies wat hun zorgverzekering vergoedt en worden daardoor geconfronteerd met onverwachte rekeningen van hun zorgverzekeraar. Dit blijkt uit een inventarisatie van vragen over zorgverzekeringen aan juristen.

Onduidelijkheid over vergoeding van behandelingen veroorzaken de meeste problemen rond zorgverzekeringen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Rechtswinkel.nl in samenwerking met vergelijkingssite GoedkoopsteZorgverzekering.nl. In totaal zijn 300 vragen over zorgverzekeringen van consumenten en ondernemers uit de periode 2011 tot en met 2015 aan professionele juristen geanalyseerd op inhoud.

Onduidelijkheid over vergoeding

Het grootste deel van de onderzochte vragen (42%) blijkt samen te hangen met onduidelijkheid rond vergoedingen vanuit de zorgverzekering. Het meest voorkomende probleem is dat behandelingen waarvoor de consument verzekerd dacht te zijn niet volledig vergoed worden door de zorgverzekering.

Vooral door de huisarts voorgeschreven behandelingen, medicatie en bloedonderzoeken brengen onverwachte kosten met zich mee. Omdat een huisartsconsult zelf niet onder het eigen risico valt wordt er onterecht van uitgegaan dat dit ook geldt voor datgene dat de huisarts voorschrijft.

Daarnaast blijken de kosten voor het aangaan van een behandeling voor de consument oninzichtelijk te zijn. In de woorden van een anonieme vragensteller “Het lijkt mij niet meer dan normaal dat iemand van tevoren weet wat iets gaat kosten. Dat weet ik ook in de supermarkt en wanneer ik mijn auto naar de garage breng”

Gecontracteerde zorg

Problemen met niet-gecontracteerde zorg staan op de tweede plaats na onduidelijkheid rond vergoedingen. Veel verzekerden (27%) geven aan geen vergoeding te ontvangen vanuit de zorgverzekering voor de gewenste medische instelling. Vooral bij jarenlange behandeling in een medische instelling ontstaan schrijnende situaties wanneer deze instelling niet langer gecontracteerd wordt door de zorgverzekeraar.

Betalingsproblemen

Naast de problemen rond vergoedingen en al dan niet gecontracteerde zorg worden veel vragen gesteld (18%) over betalingsproblemen. Door onduidelijkheid rond vergoedingen gaat de consument er van uit dat een genoten medische behandeling volledig wordt vergoed. Wanneer onverwachts een rekening van de zorgverzekering op de mat valt zorgt dit in veel gevallen voor onvoldoende saldo waardoor een betalingsregeling getroffen dient te worden.


Deel: ' Onduidelijkheid vergoedingen zorgverzekering '
Lees ook