In Nederlandse wijken en gemeenten waar mensen relatief weinig te besteden hebben, komt longkanker vaker voor dan in rijkere gebieden. Dit komt volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vooral door verschillen in rookgedrag.

Deel: ' Meer longkanker in wijken met lage inkomens, vooral door rookgedrag bewoners '


Lees ook