Trema Kinderopvang en Welzijn winnaar 2016 in Kinderopvangbranche


Nationale Business Succes Award 2016: iedere zondag op RTL7 om 13:55 uur

Rotterdam, 20160323 -- Trema Kinderopvang BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de Kinderopvangbranche. Zij heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming met een zeer sterke positionering. ‘De instelling valt op door de uitstekende reputatie die zij in de branche heeft. In een markt die continu in beweging is, weet Trema Kinderopvang uitstekend te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en is zij haar concurrenten vaak een slag voor.’

Trema Kinderopvang BV biedt kinderdagopvang (KDV), voorschool (voorheen peuterspeelzaalwerk genoemd), buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang aan voor kinderen van tien weken tot 13 jaar. Tevens is de organisatie – via zusterbedrijf Trema Welzijn BV – ook in de welzijnssector actief, onder andere met maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en informele zorg. In de regio waar Trema opereert (langs de as Gorinchem/Raamsdonkveer) heeft zij een dominante positie ten opzichte van concurrerende aanbieders. Hoewel Trema feitelijk de enige in de regio is die kinderopvang en welzijn in één entiteit heeft verenigd, wordt zij als een van de beste bedrijven op dit gebied gezien. Het eerste kinderdagverblijf startte Trema Kinderopvang dit jaar precies 25 jaar geleden in 1991. Trema Kinderopvang BV is opgericht in 2007.

De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Trema Kinderopvang BV een stabiele, vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. ‘Innovatie is het sleutelwoord bij Trema Kinderopvang, want zij is continu bezig haar diensten te verbeteren en optimaal te laten aansluiten op de wensen van de klant.’

Professionaliseren en enthousiasmeren

De huidige positie en daarmee ook de reputatie van Trema is vooral te danken aan de wijze waarop de huidige directeur bestuurder Marjolijn Wilschut, sinds haar aantreden in april 2014 haar taak ter hand heeft genomen, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ‘Als een ware ondernemer is zij begonnen met het professionaliseren van haar bedrijf en het enthousiasmeren van de in totaal 130 medewerkers. Verreweg het grootste deel van het toenmalige personeelsbestand is daardoor met nieuw elan gestart in Trema nieuwe stijl.’

Momenteel worden er ruim 800 kinderen opgevangen in de locaties van Trema. Wilschut is een echte teambuilder die het conflict niet uit de weg gaat als dat een zakelijke noodzaak heeft. Alle afdelingen en disciplines zijn inmiddels onderhanden genomen. Ook de Raad van Toezicht is uitgebreid met een aantal deskundigen zoals een jurist, een organisatiedeskundige en een huisarts. Anders dan de concurrentie houdt Trema periodiek een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek onder alle werknemers. Hiermee verkrijgt de organisatie belangrijke sturingsinformatie om het welbevinden van medewerkers – maar ook de bedrijfsmatige processen – te verbeteren.

De Nominatiecommissie is van mening dat Trema Kinderopvang op basis van die gronden uitgeroepen kan worden tot winnaar in de Kinderopvangbranche en tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2016.

Meer informatie: www.trema.org

Over het Nationale Business Succes Award Instituut

Het Nationale Business Succes Award Instituut nomineert sinds 2011 jaarlijks de beste bedrijven van Nederland in specifieke branches op basis van strenge selectiecriteria. Een Succes Award wordt op basis van onderzoek toegekend aan ondernemingen die excellente resultaten hebben bereikt in hun branche en een lichtend voorbeeld zijn van succesvol ondernemen. De Nationale Business Succes Award is de eerste en de enige jaarlijkse ondernemersprijs van Nederland, met een eigen televisieprogramma en een hoofdprijs van 100.000 euro.

De missie van het Nationale Business Succes Award Instituut is tweeledig: het delen van actuele innovaties en kennis over de succesfactoren van ondernemingen in Nederland via (crossmediale) aandacht, en het versterken van het succes, de merkbekendheid en de company pride van de genomineerde ondernemingen via deze ondernemersprijs en het platform van de Nationale Business Succes Award.

De huidige editie van Nationale Business Succes Award (2016), inclusief het aanverwante tv-programma De Succesfactor, is gestart in januari en wekelijks tot einde 2016 te volgen op RTL 7, zondags om 13:55 uur. 


Deel: ' Trema Kinderopvang en Welzijn winnaar 2016 in Kinderopvangbranche '
Lees ook