De gemiddelde Nederlander lijkt voldoende te slapen. In alle leeftijdsgroepen blijkt dat de gemiddelde slaapduur ook netjes aansluit bij de aanbevelingen. Opvallend is wel dat de gemiddelde slaapduur vanaf 41 jaar duidelijk tegen de aanbevolen ondergrens aanschurkt. Zij slapen gemiddeld 7 uur per dag. Ook veertien- tot zeventienjarige blijken hier last van te hebben. Zij slapen gemiddeld 8 uur per dag, terwijl 8 tot 10 uur aanbevolen wordt. Dit alles blijkt uit cijfers van Volksgezondheidenzorg.info die hieronder verder besproken zijn.

Slaapproblemen treffen vooral vrouwen

Gemiddelde waarden betekenen natuurlijk meteen ook dat er altijd een groep zal zijn die meer of minder slaapt. Het RIVM geeft de cijfers mee die betrekking hebben tot slapeloosheid. Ook hier vallen er toch een aantal zaken op. Zo hebben vrouwen vaker last van slapeloosheid dan mannen. Dit is opvallend, want in een eerder onderzoek naar slaaptrends bleek dat mannen net korter slapen dan vrouwen.

Vooral naarmate de leeftijd stijgt, wordt het verschil tussen mannen en vrouwen opmerkelijker. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 25 jaar gaat het bijvoorbeeld nog om 25,4% van de vrouwen ten opzichte van 19,6% van de mannen. In de leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder, hebben 19,9% van de vrouwen slaapproblemen ten opzichte van 8% van de mannen.

Verschillen tussen jongeren en ouderen

Eveneens opvallend is de manier waarop symptomen van slapeloosheid evolueren. Jongeren hebben bijvoorbeeld vooral moeite om in slaap te vallen. Moeite met doorslapen wordt hier het minst genoemd.

Vanaf de leeftijdscategorie van 26-40 jaar lijkt hier verandering in te komen. Zij worden net vroeger dan gewenst wakker en hebben moeite om door te slapen. Ze hebben dan weer minder moeite om de slaap te vatten. Deze tendens doet zich zowel bij mannen als bij vrouwen voor.

Voorts zijn ook de cijfers bij jongeren niet oninteressant. Hierbij valt het op dat moeite om de slaap te vatten eigenlijk pas vanaf de leeftijd van 6 jaar sterk toeneemt. Voordien heeft slechts 4% van de kinderen hier last van, terwijl dit vanaf de leeftijd van 6 jaar al snel stijgt tot 13,1%. Bij kinderen van 14 tot en met 17 jaar blijkt vooral dat zij moeilijkheden hebben om opnieuw in slaap te vallen wanneer zij 's nachts wakker worden. Maar liefst 24,1% van hen heeft daar last van.

Nauw verbonden met de leefstijl

De slaapduur en eventuele slaapproblemen vertonen een nauwe samenhang met andere leefstijlfactoren. Zo hebben mensen met overgewicht meer kans op een te korte slaapduur. Bij obesitas is dit effect nog groter. Alcoholgebruik vergroot dan weer het risico op moeite met doorslapen, net zoals een onvoldoende actieve levensstijl. Het onderzoek geeft niet aan op welke manier leefstijlfactoren slaapproblemen beïnvloeden.

Over dit onderzoek

De hierboven vermelde cijfers zijn afkomstig van Volksgezondheidenzorg.info. Ze zijn verzameld op basis van onderzoek door Erasmus MC en het Nederlands Herseninstituut, waarbij slaapdata van 135.519 Nederlanders in kaart zijn gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Hersenstichting die onder meer via onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg streeft naar baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen genezen, afremmen of voorkomen.

Deel: ' Slapen anno 2021; dit zijn de cijfers in Nederland '


Lees ook