25 jarig Ordentall blikt vooruit op toekomst tandheelkunde


Speciaal jublieumsymposium in Rotterdamse Doelen gericht op innovatie en intensievere samenwerking tussen behandelaars

Rotterdam, 20140324 -- Prof. Dr. Daniel Wismeijer (ACTA), Guido Houg (CEO Dyna) en Prof. Dr. Gert Meijer (Radboud UMC) blikken vooruit op de toekomst van de tandheelkunde tijdens een symposium op 27 maart ter ere van het 25-jarige bestaan van tandheelkundige kliniek Ordentall, gepresenteerd door Anita Witzier.

Nieuwe kansen voor innovatie
Tandartsen in Nederland zijn in toenemende mate bezig met innovatie. Er worden grote stappen gemaakt aan de onderzoeks- en ontwikkelkant en er is sprake van grote innovaties in de behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd concentreert de vernieuwing zich in enkele kleine eilandjes en is het vaak nog ieder voor zich. Daarom valt er een grote collectieve winst te behalen door verbeterde samenwerking en kennisdeling tussen professionals in de tandheelkunde.

Samen beter presteren
In de tandheelkundige sector staan grote veranderingen op stapel die veel verder strekken dan herziene tarieven alleen. Ordentall grijpt daarom haar 25-jarige jubileum aan om tijdens een eerste symposium samen met de sector vooruit te blikken op de toekomst. Drie grensverleggende sprekers uit het veld verzorgen een lezing:

1. Digitalisering in de tandheelkunde: do you know where you are going to? (Prof.Dr. Daniel Wismeijer)
Door behandelingen te digitaliseren kunnen grote kwaliteitsvoordelen worden behaald: technologische mogelijkheden waar tandartsen nog maar mondjesmaat op inspelen. Tandheelkundige laboratoria zijn al volop bezig met het implementeren van CAD en CAM systemen. De analoge afdrukken van de tandarts worden soms al direct uit de gipsafdruk gedigitaliseerd. De mogelijkheden van het millen (verspanen) en ook het 3D- printen van tandheelkundige werkstukken wint enorm aan populariteit. Digitale behandelplanning en het incorporeren van 3D scans in beschikbare software bieden grote voordelen voor met name implantologie. De komende jaren zal er daarom juist op dit gebied erg veel veranderen voor de manier waarop tandartsen en tandtechnici hun werk zullen uitvoeren.

2. Ketenzorg implantologie; een groot voordeel voor uw patiënt (Guido Houg)
Veel patiënten maken een keuze voor een tandheelkundige behandeling op basis van de kosten. Kronen- en bruggen op implantaten is een goede maar vaak een kostbare of zelfs onbereikbare oplossing voor veel patiënten. De vraag is: hoe kunnen we deze behandelingen betaalbaar maken zonder op kwaliteit in te leveren?

3. Implantologie, wat kan er mis gaan? (Prof. Dr. Gert Meijer)
Juist wanneer er verschillende specialismen bij elkaar komen in complexe behandeltrajecten zoals implantologie, is het behouden van het overzicht cruciaal in het behalen van een goed eindresultaat. Hoe behoud je het overzicht als meerdere specialisten samenwerken aan één patiënt? Wat is voor een bepaalde patiënt de beste aanpak? Aan de orde komt de behandelstrategie bij de gemutileerde dentitie: wat kan er mis gaan en wat is de rol van 3D-diagnostiek?

Over het 25 jarig jubileum van Ordentall
Ordentall is een in Rotterdam gevestigde kliniek die de afgelopen 25 jaar uitgroeide tot een van de grotere specialistische tandheelkundige klinieken van ons land op het gebied van parodontologie en implantologie. Ordentall zet in op maximale innovatie in de tandheelkundige zorg en is pionier op het gebied van ondermeer de toepassing van 3D röntgentechnologie (ConeBeam CT).

Het is de missie van Ordentall om Parodontitis in Nederland te stoppen. Dit doet Ordentall door van binnenuit bij te dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering in de zorg en een veel intensievere samenwerking tussen behandelaars. Vanuit deze missie organiseert Ordentall voortdurend trainingen en cursussen over innovatie in de (specialistische) tandheelkunde.


Deel: ' 25 jarig Ordentall blikt vooruit op toekomst tandheelkunde '
Lees ook