Riskante mondzorg door niet-tandartsen


Taakherschikking biedt kansen voor non-invasieve tandzorg

SNEEK, 20080215 -- Verdovingsinjecties en vullingen aanbrengen door mondhyginisten dient altijd onder toezicht te staan van een opdrachtgevende tandarts. In een circulaire onderstreept de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ dat de taakherschikking naar de hedendaagse HBO Mondzorgkundige het weliswaar mogelijk maakt dat een mondzorgkundige zelfstandig gaatjes restaureert, maar dat ingevolge de wet BIG de eindverantwoordelijkheid nog steeds bij een tandarts ligt.

Taakherschikking levert problemen op
De IGZ ziet zich steeds weer geconfronteerd met problemen over taakherschikking in de tandheelkundige praktijk, zo stelt de inspectie in een circulaire van 11 februari jl. Nu tandartsen zich van overheidswege dieper specialiseren, dienen mondzorgkundigen en mondhyginisten zich breder te ontwikkelen en standaardprocedures als boren en vullen meer onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Overige tandverzorgenden en buitenlands opgeleide tandartsen kunnen wel een aantal verrichtingen uitvoeren, maar gaan hierbij vaak over de schreef. Dit blijkt uit een aantal tuchtrechtelijke uitspraken die variren van berisping tot schorsing met boetes.

IGZ schept duidelijkheid
De IGZ schept nu duidelijkheid over wat er geoorloofd is binnen de taakherschikking mondzorg en stelt dat verdovingsinjecties en preparatie met roterende instrumenten door niet-tandartsen alleen door erkende mondhyginisten uitgevoerd mogen worden en bovendien altijd in opdracht van, onder goedkeuring van en onder (eventueel indirect) toezicht van een tandarts. Niet-geregistreerde tandartsen die voorbehouden verrichtingen doen, worden tuchtrechtelijk vervolgd.

Non-invasieve tandzorg biedt volop mogelijkheden
De politieke intentie van taakherschikking in de mondzorg wordt te niet gedaan door het inperken van de zelfstandigheid van HBO-mondzorgkundigen. Om toch zelfstandig patinten op de juiste manier te kunnen helpen, zou de nieuwe lichting HBO-mondzorgers zich meer moeten bedienen van non-invasieve tandzorg. Dit is met hedendaagse innovaties zonder meer mogelijk, zo stelt tandzorgverlener Jacob Brandsma van OzonTandZorg. Het uitboren van gaatjes voordat er gevuld kan worden, kan omzeild worden door het tandweefsel intact te laten en gezond te maken door tandbacterin te verwijderen met HealOzone.

Ozonbehandelingen als uitstekend alternatief
Door een pijnloze, innovatieve methode met opzienbarende resultaten worden caviteiten met ozon geprepareerd, waarna er met de nodige procedures duurzame vullingen worden aangebracht. Dit alles geschiedt volledig pijnloos en dus zonder verdoving. Het toedienen van ontsmettend ozon-gas en het aanbrengen van ontsmettende, preparerende crmes vallen niet onder behandelingen die voorbehouden zijn aan reguliere tandartsen.

Gebruik makend van tamelijk recent beschikbare innovaties in de tandzorg worden voorbehouden handelingen dus omzeild en vervalt de discussie van wanneer en hoe diep er moet worden geboord, of een wortelkanaalbehandeling al of niet is gendiceerd, of er een extractie of een kroon nodig is bij een ontsteking enzovoort. Bovendien is het resultaat van ozonbehandelingen doorgaans mooier en duurzamer dan de resultaten die met reguliere tandzorg behaald kunnen worden. In diverse landen wordt ozon-tandzorg al jaren zeer succesvol toegepast.


Deel: ' Riskante mondzorg door niet-tandartsen '
Lees ook