Ingezonden persbericht

Kamervragen over Jellinek en verslavingszorg in Nederland

AMSTERDAM, 20050711 -- Naar aanleiding van een artikel in de economiekatern van de Volkskrant van 6 juli 2005, stelt het CDA-Tweede Kamerlid Joldersma vragen over de stand van zaken in de verslavingszorg in Nederland. De vragen stelt zij vooral naar aanleiding van de ABN Amro-overname van de partner van Smith & Jones addiction consultants, Priory privé-klinieken in het buitenland. Mvr Joldersma geeft ook aandacht aan de vragen dat Smith and Jones heeft over de Prive onderneming van de Jellinek, Jellinek Prive (zie: www.nieuwsbank.nl/inp/2005/06/16/f017.htm ) en het gebruik van overheids gelden voor een Prive onderneming van de Jellinek.


In de Engelse Priory-klinieken zijn tot dusver ongeveer honderd Nederlanders behandeld. Keith Bakker van bemiddelingsbureau Smith & Jones in Amsterdam begeleidt de patiënten en werkt daarvoor nauw samen met buitenlandse specialisten van the Priory Group.
ABN Amro neemt volgens het artikel in de Volkskrant de schulden en aandelen van Priory over en zoekt investeerders om de schulden te herfinancieren en een belang in de onderneming te nemen. ABN Amro wil beslist een meerderheidsbelang in Priory houden, zegt woordvoerder Alexander Evans van de investeringsarm van ABN Amro in Londen.

Kamerlid Joldersma stelt minister Hoogervorst van VWS, een aantal belangrijke vragen over vooral verslavingszorggerelateerde zaken. Deze zijn als volgt:
1. Hebt u kennis genomen van het bericht dat ABN Amro een keten van Britse particuliere klinieken overneemt, waar ook Nederlandse verslaafden worden behandeld?
2. Acht u het een gewenste ontwikkeling dat buitenlandse verslavingsklinieken een AWBZ-erkenning krijgen, zodat verslaafde Nederlanders in het buitenland kunnen afkicken?
3. Wie gaat de indicatie verrichten voor behandeling in dit soort klinieken?
4. Komen nieuwe verslavingsklinieken die zich in Nederland vestigen in aanmerking voor een AWBZ-erkenning en welke belemmeringen ondervinden dergelijke nieuwe toetreders daarbij?
5. Hoe staat u tegenover het bevorderen van concurrentie binnen de verslavingszorg?
6. Welke mogelijkheden ziet u om binnen de verslavingszorg meer keuzevrijheid te realiseren via een persoonsgebonden of persoonsvolgend budget?
7. Is het waar dat de Jellinek kliniek in Amsterdam is gestart met een privé-kliniek? In hoeverre worden overheidsmiddelen gebruikt voor deze privé-kliniek?

Joldersma vraagt zich af of het een gewenste ontwikkeling is dat buitenlandse verslavingsklinieken voor een AWBZ-erkenning in aanmerking kunnen komen, zodat verslaafde Nederlanders in het buitenland kunnen afkicken. Nederlandse patiënten moeten vaak de behandeling zelf betalen (de verzekeraar vergoedt bij hoge uitzondering) Met een AWBZ-erkenning, zijn verzekeraars eerder geneigd een behandeling over de grens te vergoeden. Priory heeft daarom een aanvraag ingediend bij het College voor Zorgverzekering (CVZ) om de hulp aan Nederlanders door Priory standaard te laten vergoeden door de AWBZ-verzekering. Het College heeft de aanvraag momenteel in behandeling.

Zij vraagt zich tevens af of verslavingsklinieken die zich in Nederland vestigen in aanmerking komen voor de AWBZ-erkenning en wie de indicatie gaat verzorgen voor de behandelingen in privé-klinieken in binnen en buitenland. In de regio Amsterdam is alleen de Jellinek erkend door de verzekeraars. Smith and Jones wil dat specialisten van de Priory de zelfde mogelijkheid krijgen. Smith and Jones is van plan om samen met een buitenlandse ziekenhuis partner een nieuwe Minnesota Model kliniek te openen in Nederland in 2006.


Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Smith& Jones addiction consultants
Tel: 00-31-(0)20- 3202650 Mobile 06 22373766
info@smithandjones.nl
www.smithandjones.nl

Deel: ' Kamervragen over Jellinek en verslavingszorg in Nederland '
Lees ook