Prijs voor beste opvangvoorziening


DEN HAAG, 20121128 -- Elk jaar wordt tijdens een miniconferentie van Mainline een voorziening voor druggebruikers in het zonnetje gezet. Dit jaar viel de keuze op de Brijder voorziening voor gebruikers aan het Zieken in Den Haag.

De conferentie wordt georganiseerd voor medewerkers van gebruikersruimtes, spuitomruil en maatschappelijke opvang. Dit jaar kwamen vooral de thema’s cliënt centraal en zelfbeheer aan bod. De complimenten voor Brijder gaan uit naar de manier waarop is omgegaan met de nieuwste ontwikkelingen. Ondanks de grote toename aan cliënten, mede door de overgang van twee ruimtes naar één ruimte in Den Haag, staan vooral de mensen, die zonder uitzondering dakloos zijn, er centraal. Mensen voelen zich gehoord, geaccepteerd en worden toe geleid naar langdurige zorg. Eve Bardin van stichting Straat Consulaat, belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en druggebruikers in Den haag, nam namens Brijder het bloemetje in ontvangst. Straat Consulaat betreurt het dat het college van Den Haag heeft besloten dat juist deze voorziening in 2013 haar deuren moet sluiten.


Deel: ' Prijs voor beste opvangvoorziening in Den Haag '


Lees ook