Een derde van de kwetsbare kinderen met ingewikkelde problemen krijgt nog niet tijdig passende hulp. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid komt dit door structurele problemen bij de jeugdbescherming. De jeugdbescherming in Nederland is wel verbeterd, concludeert de IGJ na onderzoek.

Deel: ' Vijfduizend kwetsbare kinderen krijgen te laat passende jeugdhulp '


Lees ook