Vetzuren verminderen bijwerkingen ADHD-medicatie


MEXICO CITY, 20170424 -- Voedingssuppletie met omega 3-/6-vetzuren kunnen veel voorkomende bijwerkingen van medicijnen helpen verminderen bij een groot aantal kinderen met ADHD. Kinderen die methylfenidaat gebruiken (beter bekend als bijvoorbeeld Ritalin of Concerta) krijgen vaak last van verminderde eetlust en slapeloosheid.

In een in maart 2017 gepubliceerde studie bij kinderen met ADHD, konden eetlustremming en slaapproblemen fors verminderd worden wanneer de behandeling met methylfenidaat gecombineerd werd met voedingssuppletie met vetzuren [1].

Zo kwam eetlustgebrek met de helft minder voor bij de kinderen die een combinatie van methylfenidaat en het voedingssupplement met vetzuren kregen dan bij de kinderen die alleen methylfenidaat kregen [1].

Slaapproblemen kwamen helemaal niet voor in de combinatiegroep, terwijl dit bij 20% van de methylfenidaatgroep (zonder suppletie) wel voorkwam.

Verder kwam uit deze studie naar voren dat het vetzuursupplement op zich nagenoeg even goed de ADHD-symptomen kon verbeteren als methylfenidaat. In de studie werd gebruikgemaakt van een specifieke combinatie van de omega 3-vetzuren EPA en DHA met het omega 6-vetzuur GLA (gamma-linoleenzuur).

Vrijwel tegelijkertijd zijn de resultaten uitgekomen van een langlopende (16 jaar) Amerikaans-Canadese studie. Dit onderzoek laat zien dat langdurig gebruik van ADHD-medicijnen door kinderen en adolescenten een negatieve invloed heeft op de lichaamslengte op volwassen leeftijd.

Consistente methylfenidaat-gebruikers bleven enkele centimeters achter in hun groei ten opzichte van de norm en ten opzichte van de personen met ADHD die nauwelijks of heel weinig waren blootgesteld aan methylfenidaat. De voortgezette medicatie bleek echter geen verbetering te geven van de ADHD-symptomen [2].

Mogelijk spelen niet alleen eetlustremming maar ook slaapproblemen een rol bij de groei-achterstand die waargenomen wordt bij het gebruik van methylfendiaat.

Kinderen met ADHD die geen verbetering ondervinden na een standaard behandeling, kunnen mogelijk wel reageren op de behandeling wanneer er vetzuren toegevoegd worden. Dit laat een eerdere studie zien bij kinderen waarbij de ADHD-symptomen niet verbeterd waren na meer dan zes maanden lange behandeling met methylfenidaat in combinatie met gedragstherapie.

Bij deze ‘therapieresistente’ kinderen traden duidelijke verbeteringen op van gedrag- en leerproblemen vanwege de ADHD, wanneer de behandeling werd aangevuld met omega 3-/6-vetzuren (EPA+DHA+GLA) [3].

Verdere studies moeten uitwijzen of toevoeging van een vetzuursupplement aan de behandeling met methylfenidaat de bijwerking van de medicatie op de lichaamslengte kan voorkomen of verminderen.

Bronnen:
  1. Barragán E, Breuer D, Döpfner M. Efficacy and Safety of Omega-3/6 Fatty Acids, Methylphenidate, and a Combined Treatment in Children With ADHD. J Atten Disord. 2017 Mar;21(5):433-441.
  2. Swanson JM, Arnold LE, Molina BS, et al; MTA Cooperative Group. Young adult outcomes in the follow-up of the multimodal treatment study of attention-deficit/hyperactivity disorder: symptom persistence, source discrepancy, and height suppression. J Child Psychol Psychiatry. 2017 Mar 10. doi: 10.1111/jcpp.12684. [Epub ahead of print]
  3. Perera H, Jeewandara KC, Seneviratne S, et al. Combined ω3 and ω6 supplementation in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) refractory to methylphenidate treatment: a double-blind, placebo-controlled study. J Child Neurol. 2012 Jun;27(6):747-53.


Deel: ' Vetzuren verminderen bijwerkingen ADHD-medicatie '
Lees ook