Nieuwe patenten vitamine K2 voor hartgezondheid


OUD-BEIJERLAND, 20101220 -- Volgens recente toelatingen van patentaanvragen bij het Europese Patentbureau heeft vitamine K2 twee nieuwe toepassingen om cardiovasculaire ziekten te voorkomen.

De Noorse aanbieder van MenaQ7 vitamine K2 - NattoPharma ASA - heeft twee van zijn Europese patentaanvragen, voor nieuwe toepassingen van vitamine K in de behandeling of preventie van cardiovasculaire aandoeningen, succesvol verdedigd voor het Europese Patentbureau.
De verwachting is dat de toelatingen in de eerste helft van 2011 gepubliceerd zullen worden.

De eerste patentaanvraag - EP 06076172.3 - omvat de claim dat het gebruik van vitamine K in medicijnen of voedingssupplementen de verkalking van aderen kan omdraaien.

De tweede patentaanvraag - EP 03790959.5 - stelt dat het gebruik van vitamine K in medicijnen of voedingssupplementen de leeftijdgebonden verharding van de bloedvaten, die niet gerelateerd zijn aan aderverkalking, kan voorkomen.

Twee grote, Nederlandse epidemiologische studies - met meer dan 21.000 deelnemers - lieten zien dat inname van vitamine K2, in de vorm van menaquinone-7, de kans op het ontwikkelen van of het overlijden aan cardiovasculaire aandoeningen aanmerkelijk kan verminderen.

De Rotterdam studie [1], met ongeveer 5000 deelnemers, liet een duidelijk verband zien tussen de inname van vitamine K2 over een langere periode en het verminderde risico op hart- en vaatziekten.
De uitkomsten veronderstelden dat de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten tot 50% afnam wanneer dagelijks 45 mcg extra vitamine K2 als menaquinone-7 werd geconsumeerd.

In de internationale Prospect-EPIC studie [2] werd een grote groep bestaande uit 16.057 Nederlandse deelneemsters (49-70 jaar) gevolgd om het verband tussen voeding en borstkanker te bestuderen.

Tijdens dit onderzoek werd de inname van vitamine K2 en andere voedingsstoffen berekend op grond van voedselfrequentie vragenlijsten.
In de follow-upperiode van ruim acht jaar kregen 480 vrouwen een coronaire hartziekte, waarvan er 32 fataal afliepen.
Het risico op coronaire hartziekte nam met 9% af voor elke 10 microgram extra vitamine K2-inname. Dit komt overeen met de bevindingen van de Rotterdam-studie.

Het effect was het sterkst geassocieerd met de lange-keten vitamine K2-subtypen MK-7, MK-8 en MK-9. Deze menaquinonen (MK's) komen in kleine hoeveelheden voor in gefermenteerde producten zoals kaas, kwark en het Japanse gerecht natto.
Het sterkere effect van de langere K2-subtypen heeft vermoedelijk te maken met de langere verblijfstijd in het lichaam, waarmee een langere beschikbaarheid en hogere cumulatieve spiegels bereikt kunnen worden.


Bronnen:
[1] Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, et al. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. Journal of Nutrition. 2004 Nov;134(11):3100-5.
[2] Gast GC, de Roos NM, Sluijs I et al. A high menaquinone reduces the incidence of coronary heart disease in women. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2009 Jan 27.

* MenaQ7 is een voedingssupplement dat samengesteld is met natuurlijke vitamine K2 (MK-7) uit het Japanse natto, een gefermenteerd sojaproduct.


Deel: ' Nieuwe patenten vitamine K2 voor hartgezondheid '
Lees ook