High tech operatiecomplex opent deuren


Inspectie gezondheidszorg presenteert visie op veilige ok's

TIEL, 20080110 -- TIEL - Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT) opent in de komende maanden een innovatief operatiecomplex volgens het `Plug and Play' principe. Een wereldprimeur in de gezondheidszorg, want een dergelijke ambitieuze operatiefaciliteit is nog nooit eerder gebouwd. Het is ook de eerste operatiekamer in Nederland die helemaal is goedgekeurd door TNO. Ter gelegenheid van de opening organiseert het ziekenhuis op 11 januari 2008 een internationaal symposium over haar ervaringen. Tevens presenteert de inspectie voor de gezondheidszorg haar visie op veilige operatiekamers gebaseerd op de uitkomsten van haar landelijk onderzoek.

Het ziekenhuis presenteert de modernste high tech operatiekamer (OK) van Europa, die als voorbeeld moet dienen voor andere ziekenhuizen bij de toepassing van nieuwe operatietechnieken op een realistische en betaalbare manier. Met het nieuwe operatiecomplex hoopt ZRT in de toekomst ook kosten te besparen, door het efficinte gebruik van ruimte en middelen en doordat het ziekenhuisverblijf van patinten drastisch korter wordt.

Plug and Play
In hoog tempo voeren ziekenhuizen nieuwe technieken in op operatiekamers. De grotere ziekenhuizen beschikken daarom steeds vaker over zogenaamde `dedicated' operatiekamers. Deze kosten veel geld, maar het blijft de vraag of de veiligheid van patint en werknemer toeneemt en of deze OK 's voldoende zijn toegerust op de snelle ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast moeten regionale ziekenhuizen nieuwe ontwikkelingen ook op een betaalbare manier kunnen implementeren. Deze en andere afwegingen werden op de werkvloer van het OK in Tiel uitgedacht tot een basisfilosofie voor een nieuw soort operatiekamer: de `Plug and Play' OK. Daarbij ligt de nadruk op flexibiliteit in planning, gedeeld gebruik door alle specialismen, digitale datatransporten en aanpassingsmogelijkheden voor de toekomst. De ontwikkeling van het `Plug and Play' complex ontstond uit intensieve samenwerking tussen operatieassistenten, medische technici, medische specialisten en management.

Leerproces
De eisen die alle partijen stelden aan de functionaliteit en de veiligheid van een nieuw soort OK waren erg hoog. De ontwikkeling en de bouw van het nieuwe operatiecomplex werd dan ook een proces van gaandeweg leren. De ambities van ZRT waren soms zelfs zo vooruitstrevend, dat het moeilijk was de juiste firma's en benodigdheden voor de realisatie ervan te vinden, simpelweg omdat het materiaal of het ontwerp nog niet bestond.

Symposium The Riverland Experience
Met de ontwikkeling van de high tech operatiekamer ontstonden allerlei vragen, zoals wie er -naast het ziekenhuis -belang hebben bij een dergelijke investering in de gezondheidszorg. Of anders gezegd: welke partijen eigenlijk de rekening voor innovatie mede zouden moeten betalen. Met het symposium The Riverland Experience stelt ZRT deze en andere prangende vragen aan de kaak. Deskundigen uit binnen- en buitenland delen hun visie, onder wie inspecteur Willem Nugteren van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Hij zal onder andere indrukken weergeven over de veiligheid in operatiekamers, die zijn ontstaan naar aanleiding van een nieuw onderzoek naar de veiligheid in Nederlandse operatiekamers.* Het ziekenhuis wil met het symposium haar ervaringen in het ontwikkelproces delen met iedereen die nu of in de toekomst betrokken is bij de bouw van een nieuw operatiecomplex. Daarbij gaat het niet alleen om de successen, maar ook om wat er tegenviel; de missers en de reden dat de bouw zelfs een week werd stilgelegd.

Kijk voor meer informatie op www.okrivierenland.nl.

EINDE PERSBERICHT.


Deel: ' High tech operatiecomplex opent deuren '
Lees ook