Nieuw alternatief ‘ziekenhuis’ in Alkmaar


ALKMAAR, 20160331 -- Een instelling waarbij kwaliteit van behandeling, klantvriendelijkheid en servicegerichtheid centraal staan. Auke van der Wal, initiatiefnemer achter PoliDirect, vertelt enthousiast over de nieuwe locatie aan de James Wattstraat in Alkmaar waar mensen o.a. terecht kunnen voor maag-, darm- en leveronderzoek.

Wachten. Geen mens die het leuk vindt. Zeker niet in combinatie met ziek en zeer. ‘Ziekenhuizen zijn grote molochs waarin mensen verzuipen. Maanden moeten wachten op een onderzoek is onmenselijk’, stelt Auke van der Wal die samen met Olivier Mensonides en Jeroen Jansen al eerder in Tilburg, Amsterdam en in Ravenstein met een vestiging van PoliDirect begon. Daar is een goede relatie opgebouwd met de ziekenhuizen en de verwachting is dat dit ook gebeurt met de ziekenhuizen in Alkmaar en omgeving.

Darmkankerscreening
Auke van der Wal vertelt dat in 2014 gestart is met de nationale darmkankerscreening voor 55- tot 70-jarigen. In 2018 moet iedereen van die leeftijd een keer aan de beurt zijn geweest. Eerst sturen mensen een poepmonster naar het lab, worden daarin bloedsporen aangetroffen dan volgt een uitnodiging voor een coloscopie. De maag-, darm- en leverarts speurt daarbij via een kijkbuis in de dikke darm naar kanker of poliepen. Darmkanker ontstaat vrijwel altijd in de poliepen. De arts verwijdert die meteen. Door de introductie van de darmkankerscreening is de drukte in de ziekenhuizen alleen maar groter geworden en moeten mensen soms wel maanden wachten. PoliDirect is juist opgericht om de zorgverzekeraars in de gelegenheid te stellen om te voldoen aan haar zorgplicht. Met het openen van de deuren van PoliDirect in Alkmaar hoeft dus niemand in de regio langer te wachten dan maximaal één a twee weken.

Ziektekostenvergoeding
Wie nu denkt dat PoliDirect enkel voor de rijken is, vergist zich. ‘De patiënt wordt nooit met de factuur geconfronteerd. Om onduidelijke redenen maken zorgverzekeraars geen haast met het sluiten van contracten met nieuwe zorgaanbieders zoals PoliDirect. Wij vinden dat de patiënt hiervan niet de dupe mag worden. Als iemand verzekerd is bij een zorgverzekeraar waar PoliDirect nog geen contract mee heeft,  dan is dat ons probleem en draagt PoliDirect hiervoor het risico’, verzekert Van der Wal. 


Deel: ' Nieuw alternatief ‘ziekenhuis’ in Alkmaar '
Lees ook