De receptioniste in Verzorgingshuis De Kievietsbloem moet verdwijnen?


ZWOLLE, 20170403 -- De balie bij Verzorgingshuis de Kievietsbloem, Zwolle, wordt vanaf heden niet meer bemenst. De functie van receptioniste is opgeheven, door één pennestreek van een manager. De receptioniste verdwijnt, en wordt vervangen door een telefoniste van een centraal service-punt, die niet ter plekke aanwezig is. Huisarts Strumphler, uit Zwolle, wil namens zijn huisartsengroep te kennen geven dat het volgens hen nuttig is als de receptioniste toch blijft. De receptioniste is nodig voor toezicht, kwaliteit en een menselijk gezicht. De receptioniste: een menselijk gezicht in het verzorgingshuis. De receptioniste is nuttig voor toezicht, kwaliteit en efficientie.

1. Toezicht: de zorg-zwaarte is  toegenomen. De hoog-bejaarde bewoners hebben allen ernstige lichamelijke of cognitieve problemen. Zij hebben veel zorg nodig, zijn slecht ter been, hebben soms moeite om zich te oriënteren en zijn soms langzaam van begrip. Dan is het prettig als een “verdwaalde” bewoner, die bij vergissing zonder rollator in de hal naar de uitgang loopt, wordt opgemerkt door de receptioniste. Er is meer toezicht, er zijn overdag veel patiënten in de hal, en als er iets fout gaat (bijvoorbeeld als er iemand valt) dan is daar het wakend oog van de receptioniste.

2.Aanspreekpunt: om naar de juiste afdeling en medewerker door te verbinden. Omdat zij ter plekke aanwezig is, kent zij de bewoners, zij kent de verpleegkundigen en verzorgenden van alle afdelingen, zij is een spin in het web, zij kan doorverbinden en weet iedereen te vinden. De kwaliteit van leven voor de bewoners is goed, omdat er in de recreatiezaal (eetzaal) leuke dingen worden gedaan: muziek-optredens, zangactiviteiten,dans. Daarbij is het nuttig als de receptioniste aanspreekpunt is. Zij is ook aanspreekpunt bij de samenwerking met hulpverleners van buiten (huisartsten, specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, laboratoriummedewerkers). Zij weet wat er zich in de verschillende ruimtes van het gebouw afspeelt.

3.Ontlasten en helpen: de verzorgenden kunnen zich zo concentreren op hun werk, zij verzorgen een beperkt aantal bewoners, zij weten niet waar en wanneer iedere andere medewerker aanwezig is. Maar dat weet de receptioniste wel. Denk aan tijdelijke opnames in het verzorgingshuis van patiënten na een operatie, of een tijdelijke opname van een patiënt met een verhoogd val-risico. Dan is het fijn als er een receptioniste is, die familieleden van de patiënt de weg kan wijzen. Zij zit aan de balie en is aanspreekpunt voor mensen die binnenlopen. De teams van de verzorgenden moeten zelfsturend werken, daarom is het nuttig dat de receptioniste blijft, zodat de verzorgenden deze taak er niet bij krijgen.

4. Een menselijk gezicht, ook niet onbelangrijk.Noot voor redacties:

Contactgevens :

Deel: ' Management schrapt receptioniste Verzorgingshuis Kievietsbloem, Zwolle '
Lees ook