Tweederde Nederlanders wil mogelijkheid euthanasie voor minderjarigen


Dat blijkt uit onderzoek van Zorgverzekering.net

UTRECHT, 20140218 -- Ook voor minderjarigen moet euthanasie mogelijk worden, ruim 66% van de 160 ondervraagde Nederlanders is het hier mee eens. In Nederland staat deze grens op dit moment op een leeftijd van twaalf jaar. Hierbij wordt verwacht dat er in de aankomende jaren niet aan deze grens gesleuteld gaat worden. Toch is het overgrote deel van de ondervraagde mensen het dus niet eens met de huidige euthanasiewetgeving. Zij zijn van mening dat niet alleen meerderjarigen, maar ook minderjarigen met een uitzichtloze situatie en ondraaglijk lijden vrijheid moeten hebben hierin een keuze te maken.

Euthanasiewetgeving België

Bij onze onderburen is sinds kort een wet aangenomen waarbij alle minderjarigen mogelijkheid hebben tot het plegen van euthanasie. Eerder gold in België een grens van achttien jaar. Ruim 66% van de ondervraagden is het met deze wetgeving eens, het liefst zien zij deze euthanasiewetgeving ook gerealiseerd worden in Nederland. Ook Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net ziet dit graag gebeuren, volgens haar geeft deze wetgeving ruimte om hierin zelf te kunnen beslissen. “Iedereen moet het recht hebben om bij een uitzichtloze situatie te kunnen kiezen voor euthanasie, dus ook minderjarigen.” Wanneer iemand die minderjarig is voor zichzelf besloten heeft euthanasie te willen plegen, dient deze persoon eerst door een psycholoog of psychiater oordeelsbekwaam te worden verklaard. Volgens een van de ondervraagden zijn kinderen in zo’n situatie volwassenen genoeg: “Naar mijn idee zijn kinderen voldoende in staat hier zelf over te kunnen beslissen.” Tot slot moeten ouders of een voogd instemmen met het verzoek tot euthanasie. Wanneer zij het niet eens zijn met deze beslissing, zal de stap tot het daadwerkelijk plegen van euthanasie niet doorgaan.

Minderjarigen niet oordeelsbekwaam

Ruim 11% van de ondervraagden zijn het niet eens met de nieuwe Belgische euthanasiewetgeving. In veel gevallen heeft dit te maken met geloofsovertuiging of andere ethische kwesties. Daarnaast zeggen een aantal ondervraagden dat hele jonge kinderen de neiging hebben om zich aan te passen aan wat de omgeving van de kwestie vind. “Hierdoor zijn deze minderjarigen niet in staat te beslissen wat zijzelf daadwerkelijk vinden en zijn ze volgens mij dus niet oordeelsbekwaam genoeg”, vertelt een voorbijganger. Slechts 9% van de ondervraagden wil de huidige Nederlandse wetgeving blijven aanhouden, zij vinden dat een kind na het twaalfde leeftijdsjaar pas oordeelsbekwaam genoeg is om over euthanasie te kunnen beslissen.


Deel: ' Tweederde Nederlanders wil mogelijkheid euthanasie voor minderjarigen '
Lees ook