Congres over neurowetenschap in revalidatie, sport, onderwijs en kunst


Het HERSENFEEST: een congres ter ere van het 25 jarig bestaan van stichting ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen) over de toepassing van neurowetenschappen in revalidatie, sport, onderwijs en kunst

AMSTERDAM, 20130924 -- Op zaterdag 23 november 2013 vindt bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam het HERSENFEEST plaats, het congres ter ere van het 5e lustrum van het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON) en de samenwerking tussen het ITON en de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU (FBW-VU).

Toegepaste neurowetenschappen
De neurowetenschappen hebben de laatste decennia een ongekende vlucht genomen en fors aan populariteit gewonnen. Door de technologische ontwikkelingen kunnen we tegenwoordig het zenuwstelsel niet alleen in kaart brengen, maar ook actief aan het werk zien, bijvoorbeeld tijdens dagelijkse activiteiten, het (her)leren van vaardigheden en cognitieve processen. We leren steeds meer hoe we deze inzichten kunnen toepassen in verschillende situaties en bij diverse ziektebeelden. Reeds meer dan 25 jaar is binnen de stichting ITON pionierswerk verricht op dit gebied.

Vermaarde sprekers uit binnen- en buitenland zullen tijdens het congres de nadruk leggen op de toepassing van kennis uit de neurowetenschappen. Zij zullen laten zien dat de werelden van revalidatie, sport, kunst en onderwijs hun voordeel kunnen doen bij deze toepassingsmogelijkheden. De sprekers zijn:

Prof. Peter Beek (Vrije Universiteit, NL)
- Het brein van de sporter en de neurale veranderingen op basis van trainen

Dr. Ben van Cranenburgh (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen, NL)
- Welke vakgebieden kunnen profiteren van nieuwe inzichten in neurowetenschappen?

Prof. Elkhonon Goldberg (Luria Neuroscience Institute, USA)
- Over de Russische neuropsycholoog Luria, pionier voor de neurorevalidatie

Prof. Albert Gramsbergen (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
- De ontwikkeling van de menselijke motoriek en al haar mogelijkheden

Prof. Lutz Jäncke (Universität Zürich, CH)
- Muziek luisteren en muziek maken in relatie tot neuroplasticiteit

Dr. Paul de Kort (Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, NL)
- Neglect, een veelvoorkomend maar onderbelicht symptoom na hersenbeschadiging

Mark Mieras (wetenschapsjournalist, NL)
- Neurowetenschappen en de principes van leren in de onderwijswereld

Prof. Theo Mulder (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, NL)
- De rol van sensorische informatie bij het (her)leren van bewegingen

Dr. Michel Rijntjes (Universitätsklinikum Freiburg, D)
- Herordening van functies na herseninfarct: consequenties voor therapie?

Prof. Evert Thiery (Universiteit Gent, B)
- Waarom wijzen we op ons voorhoofd als iemand raar doet?


HERSENFEEST
Het HERSENFEEST is een dagvullend congres dat wordt opgeluisterd door muzikale intermezzo’s en afgesloten met een informele borrel. Het congres kent een plenair ochtend programma met aandacht voor neuropsychologie, cognitieve neurowetenschappen en de evolutie van bewegen. In de middag kan een keuze gemaakt worden tussen twee “stromen” van lezingen: enerzijds revalidatie en anderzijds sport, kunst en onderwijs.

Aanmelden
Aanmelden voor dit congres kan via de website van de FBW-VU (www.fbw.vu.nl) en de website van het ITON (www.stichtingiton.nl). klik op “Lustrumcongres ITON 2013”. Het programma is hier ook te vinden.

Kosten
De kosten bedragen € 125,- (€ 60,- voor studenten) en zijn inclusief lunch en drankje na afloop. Het congres vindt plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Accreditatie is aangevraagd voor diverse beroepsgroepen.


Deel: ' Congres over neurowetenschap in revalidatie, sport, onderwijs en kunst '
Lees ook