Stop Parodontitis: nieuw offensief tegen onderbelichte aandoening


ROTTERDAM, 20130530 -- Tandheelkundige Kliniek Ordentall Clinics te Rotterdam is deze week een nieuwe campagne gestart met als titel: “Stop Parodontitis”. Parodontitis, een ontsteking in het tandvlees, het steunweefsel van tanden en kiezen en het kaakbot kan niet alleen leiden tot het verlies van tanden en kiezen maar wordt steeds vaker in verband gebracht met aandoeningen als hart en vaatziekten, suikerziekte en kanker. De (medische) aandacht voor de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan de aandoening is echter nog onder de maat. Daarom onderneemt Ordentall nu actie om Parodontitis beter en eerder te bestrijden.

Landelijk probleem
Parodontitis komt voor bij een groot deel van de bevolking in ons land. In de leeftijdscategorie tussen 30 en 34 lijdt 22% van alle Nederlanders aan de aandoening, tussen 50 en 54 zelfs 40%. In veel gevallen blijven mensen hier mee rondlopen tot er acute klachten ontstaan; veel negatieve gezondheidseffecten treden echter al veel eerder op. De campagne “Stop Parodontitis” van Ordentall is er dan ook op gericht om het bewustzijn en kennisniveau ten aanzien van Parodontitis te verhogen. Zo worden mensen zich bewuster van de risico’s, kan de aandoening eerder worden opgespoord en behandeld en nemen daarmee de negatieve gezondheidseffecten af.

Medici beter op de hoogte
“Medische behandelaars moeten op de hoogte zijn van de symptomen en behandelmogelijkheden van Parodontitis, en zich beter bewust worden van de risico’s van de aandoening” aldus Ordentall Clinics oprichter Alvin Ham. Vanuit het opleidingscentrum Ordentall Institute is deze week daarom een opleidingstraject over Parodontitis gestart, speciaal gericht op medici. Tijdens dit “Ordentall Health Program” wordt, in samenwerking met drie hoogleraren inzicht gegeven in verschillende aspecten van Parodontitis, zoals de gezondheidseffecten, de diagnose en de bestrijding van de ziekte.  

Ordentall Stopt Parodontitis
Met haar campagne “Stop Parodontitis” worden de risico’s van Parodontitis ook via een publiekscampagne vanaf het derde kwartaal 2013 onder de aandacht gebracht. Door het bewustzijn van de aandoening en de gezondheidsrisico’s te vergroten kan een sluimerend, grootschalig gezondheidsprobleem actief worden bestreden.


Deel: ' Ordentall Clinics te Rotterdam start campagne 'Stop Parodontitis' '
Lees ook