DCA heeft medicatiebegeleiding van chronische patiënten jaren op orde


RODEN, 20130114 -- Binnenkort worden de resultaten gepubliceerd van een eerste door DCA uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt dat de patiënt met chronisch medicatiegebruik zelf de spil is in het veilig verstrekken van geneesmiddelen.

De Centrale Apotheek (DCA) legt zich al sinds 2007, naast de gebruikelijke aflevering van geneesmiddelen, toe op het creëren van een meerwaarde in de farmaceutische zorg met als speerpunt het begeleiden van patiënten met chronisch medicatiegebruik.

Binnen de unieke infrastructuur die DCA voor het verwezenlijken van deze meerwaarde heeft ingericht is een schat aan gegevens verzameld betreffende de compleetheid van de inhoud van het medicatiedossier in de eerstelijns gezondheidszorg. DCA vergelijkt bij ALLE patiënten met chronische medicatie de gegevens uit het medicatiedossier zoals bekend bij de huisarts en de vorige apotheek met de gegevens die worden vastgelegd tijdens medicatie-interviews met de patiënt, waarvan de eerste meteen na inschrijving en de volgenden periodiek, ieder half jaar, worden afgenomen.

Dat de betrokkenheid van de patiënt zeer essentieel is blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten bij 2834 patiënten. In 22% van de medicatiedossiers geeft de patiënt een verschil aan met de gegevens bij de huisarts en in 14% met de gegevens die bij de apotheek bekend zijn. Deze verschillen hebben vooral betrekking op het ontbreken van medicatie, overgevoeligheden en contra-indicaties.

De hechte samenwerking tussen de huisarts en DCA leidt middels reguliere besprekingen(interventies) tot een optimalisatie van het medicatiedossier en in het verlengde hiervan een aantoonbare kostenreductie. Op basis van de eerste resultaten concludeert DCA dat een compleet medicatiedossier een tool is om te kunnen sturen op kosten en kwaliteit van de farmaceutische zorg. De patiënt krijgt bovendien via het HuisartsCentraal Portaal van DCA toegang tot het up-to-date medicatiedossier dat alleen na toestemming van de patiënt eenmalig door een zorgverlener (wereldwijd) kan worden ingezien.

De volledige gegevens van het onderzoek zullen in de loop van januari ter beschikking komen.

De Centrale Apotheek (DCA) is in 2007 opgericht door twee medische ondernemers Marijke Dirksen en Hans Boerema. De Centrale Apotheek(DCA) heeft haar werkwijze vanaf de start in 2007 gericht op het optimaliseren van het medicatiedossier bij de voorschrijver, de huisarts. DCA is een landelijk werkende apotheek, met een centrale vestiging voor de verwerking van herhaalreceptuur en regionale apotheeksteunpunten voor het leveren van specifieke en acute farmaceutische patiëntenzorg. 


Deel: ' DCA heeft medicatiebegeleiding van chronische patiënten jaren op orde '
Lees ook