Positieve verwachtingen voor export stuwen optimisme naar recordhoogte


Positieve verwachtingen voor de export stuwen bedrijfsoptimisme naar recordhoogte

ALPHEN AAN DE RIJN, 20140721 -- De laatste editie van het Grant Thornton International Business Report (IBR) laat een ongekende stijging zien in de verwachtingen voor de export. Dit brengt het wereldwijd bedrijfsoptimisme naar recordhoogte. Vooral in Europa en Noord-Amerika is de groei van het bedrijfsoptimisme hoog. Dit lijkt verband te houden met de toenemende groeiverwachting van de export vanuit deze gebieden. De bevindingen onderstrepen de aanhoudende behoefte aan samenwerking tussen beleidsmakers om handelsbelemmeringen te verlagen en het bedrijfsklimaat te bevorderen, ter ondersteuning van wereldwijd herstel.

Uitkomsten onderzoek

Uit het IBR blijkt dat het bedrijfsoptimisme wereldwijd is toegenomen tot netto[1] 46%. Dat is een recordhoogte. De sterke stijging van het optimisme wordt ingegeven door een toenemend vertrouwen in de Europese Unie (met 43% op het hoogste niveau sinds 2006), in Noord-Amerika (met 73% op het hoogste niveau sinds 2004) en in de G7 (op 43%, wat een recordhoogte is). Deze positieve stemming over de economische vooruitzichten wordt gevoed door de recordhoge verwachting over de export. Wereldwijd is het percentage bedrijven dat verwacht dat hun export in de aankomende twaalf maanden toeneemt (24%) slechts één keer eerder geëvenaard. Dit was in 2011. In de G7 verwacht een recordaantal bedrijven (23%) een exportgroei in de aankomende twaalf maanden.

Frank Ponsioen, voorzitter Raad van Bestuur bij Grant Thornton in Nederland

“De wereldwijde verwachting voor de groei van de export is bemoedigend signaal en verhoogd het vertrouwen van bedrijven naar niveaus die we in ruim tien jaar niet hebben gezien. Terwijl economieën zich van de financiële crisis blijven herstellen, zien bedrijfsleiders reële mogelijkheden om over grenzen heen te kijken en andere markten aan te boren. De groeiende middenklasse in Azië creëert nieuwe- en groeiende markten voor producten uit de ontwikkelde economieën. Door de opkomst van het gebruik van technologie in huis en op het werk neemt de vraag naar vooruitstrevende producten en diensten toe. Het zijn nu spannende tijden voor ondernemers. De focus op export is voor beleidsmakers een duidelijk teken dat grensoverschrijdende handel van groot belang is voor de gezondheid en het succes van hun ondernemingen en de algehele economie op de lange termijn.”

Uitschieters

In Asia Pacific zijn de verwachtingen voor een toenemende export in het bijzonder hoog (27%), waarbij vooral bedrijven in China optimistisch zijn over stijgende verkopen overzees (36%). Ook in Europa (31%) wordt duidelijk meer export verwacht en hebben Duitsland (47%) en het VK (34%) het meeste zelfvertrouwen in zowel hun respectievelijke economieën als in het groeipotentieel van hun export.

De verwachte exportgroei in Zuid-Europa (32%) is ook opmerkelijk. Bedrijven in Spanje (40%) en Griekenland (38%) behoren tot de top vijf van ondernemingen die het meeste zelfvertrouwen hebben in de groeiende export wereldwijd.

Frank Ponsioen: “Export krijgt op dit moment in Europa bijzondere aandacht. De regionale groei is namelijk matig, waardoor bedrijven het in toenemende mate verderop zoeken. Grote Duitse merken, vooral uit de auto-industrie, onderkenden al lang geleden de mogelijkheden in snelgroeiende markten als China. Nu volgen Spanje, het VK en andere landen in hun voetsporen.”

“Voor beleidsmakers is de boodschap dan ook duidelijk. Bedrijven moeten in staat gesteld worden om te exporteren waarmee  groei en herstel bewerkstelligd kan worden. Tijdens een bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie op Bali afgelopen december werden hiervoor belangrijke afspraken gemaakt. Deze zijn erop gericht de handel over de gehele wereld een impuls te geven door bureaucratie af te breken en procedures voor grensoverschrijdende handel te vereenvoudigen. Dit was een positieve stap die naar schatting  één biljoen USD aan de wereldhandel toevoegde. Ik hoop in de komende maanden verdere vooruitgang te zien bij het Trans Pacific Partnerschap en het Trans-Atlantische Handels Partnerschap. Exportsubsidies, een vermindering van de bureaucratie en meer steun voor bedrijven die meer willen exporteren zijn allemaal middelen die  grensoverschrijdende handel kunnen ondersteunen. Natuurlijk moeten bedrijven op gepaste wijze worden gereguleerd, maar dan wel als onderdeel van een systeem dat bedrijven aanspoort om de grens over te gaan in plaats van hen te ontmoedigen. "

Ook optimisme ten aanzien van Research & Development

De groei van bedrijfsoptimisme en de doelstellingen om te exporteren hangen samen met een toename van de plannen om uitgaven voor Research & Development te verhogen. Wereldwijd maakt 28% van de bedrijfsleiders plannen om de uitgaven voor Research & Development in het aankomende jaar te vergroten. Dit is het hoogste percentage ooit gemeten. In het afgelopen kwartaal zijn in Asia Pacific de verwachtingen voor Research & Development met 13 procentpunten gestegen. In de EU is de stijging 5 procentpunten, en in Noord-Amerika 7 en in Zuidoost-Azië 6.

Frank Ponsioen: “Toenemende uitgaven voor Research & Development geven aan dat bedrijven vooruit kijken en voor de lange termijn denken aan de ontwikkeling van hun producten en diensten voor verschillende markten en voorkeuren. Maar het laat ook zien dat ondernemers meer willen gaan exporteren. Omdat meer van hun producten en diensten over de grens worden vermarkt, wordt het steeds belangrijker om meer kennis van deze nieuwe afzetmarkten te vergaren. Uitgaven voor Research & Development laten zien dat bedrijven graag nieuwe producten ontwikkelen, die hen zullen helpen om hun aanwezigheid buiten de landsgrenzen te verstevigen en om uiteindelijk voor groei te zorgen.”

[1] Netto optimisme verwijst naar het percentage van optimistische bedrijven verminderd met het percentage pessimistische bedrijven.