New Sources Energy N.V. Persbericht


New Sources Energy roept BAVA bijeen op 6 december 2013

NOORDWIJK, 20131024 -- Op 25 september jl. maakte New Sources Energy (NSE) bekend dat er overeenstemming was bereikt over de verkoop van het 80,35% belang aan Nieuw Hollands Groen NV. De levering van de aandelen geschiedt onder voorbehoud van de verkrijging van een vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen. In dat kader roept de vennootschap een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen, te houden op vrijdag 6 december om 10.00 uur ten kantore van de vennootschap.

In deze vergadering wordt aan aandeelhouders gevraagd:
·         vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het doen van een openbaar bod;
·         het ontslag van de huidige boardleden te accepteren en nieuwe leden van de one-tier board te benoemen. 

Indien tijdens de BAVA het vereiste quorum niet wordt gehaald, zal, conform de statuten van de vennootschap, een tweede BAVA worden uitgeschreven. Indien de vrijstelling van de verplichting tot het doen van een openbaar bod wordt verleend, is de levering van de aandelen onverwijld na het verkrijgen van deze vrijstelling voorzien. 

NSE is voornemens om twee nieuwe leden in de Board te benoemen, terwijl de huidige leden van de Board zullen aftreden. De Board van New Sources Energy zal met deze voorgenomen benoemingen per moment van verkrijging door Nieuw Hollands Groen NV van het 80,35% aandelenbelang in NSE, bestaan uit: Frans Wieringa (CEO) en Falco Valkenburg (niet-uitvoerend bestuurder en Chairman van de Board). Frans Wieringa (47) is sinds 2009 actief in de wereld van duurzame energie. Van 2009 tot 2013 was hij voorzitter van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Energie en van 2010 tot 2013 CEO van Zoneco Holding BV (Winner P-nuts award 2011). Falco Valkenburg (53) heeft een grote staat van dienst opgebouwd als actuaris, ondernemer en investeerder. Hij is sinds 1990 lid van Het Actuarieel Genootschap, dat hem in 2011 benoemde tot Lid van Verdienste. Van 2001 tot 2009 was hij verantwoordelijk van de Retirement line of business van Towers Perrin in Nederland en was hij lid van het Europese Retirement leadership team. Hij is voorzitter van het Pensions Committee van de European Actuarial Consultative Group, de overkoepelende organisatie van de actuariële verenigingen in de Europese lidstaten. Arie van der Aart, de huidige CEO van NSE, zal als adviseur aan de vennootschap verbonden blijven. 

Het bestuur van NSE heeft vernomen van het bestuur van Nieuw Hollands Groen NV dat het de intentie van Nieuw Hollands Groen NV is, indien en zodra zij de nieuwe meerderheidsaandeelhouder is van NSE, binnen afzienbare tijd activiteiten in NSE in te brengen die betrekking hebben op het exploiteren van (groene) energievormen en MVO gerelateerde projecten. De plannen met betrekking tot deze activiteiten zullen alsdan in samenwerking met Nieuw Hollands Groen NV nader worden uitgewerkt. Zodra het businessplan gereed is worden de aandeelhouders daarover geïnformeerd. 

De oproeping voor de BAVA, tezamen met de agenda en de toelichting daarop is te vinden op de website van de vennootschap (www.newsourcesenergy.com). 

Zie het persbericht in pdf-format


Deel: ' New Sources Energy roept BAVA bijeen op 6 december 2013 '
Lees ook