'Geld voor parlementaire enquête beter aan de Groningers zelf geven'


TILBURG, 20150219 -- De Aktiegroep Burgerbelangen heeft zich in een open brief aan burgemeester Peter den Oudsten van Groningen geweerd tegen zijn voorstel van een parlementaire enquête(*) onder de verantwoordelijken voor de gaswinning in Groningen.

In de OPEN BRIEF schrijft de Aktiegroep: "Ter zake merkt de Aktiegroep Burgerbelangen op dat een nieuwe parlementaire enquete over het Gronings wingewest de nodige kosten met zich meebrengt, terwijl die gelden veel beter in een fonds voor gedupeerden in Groningen kan worden gestort.".

"Bovendien zullen diverse betrokken bewindslieden, politici en voor de gaswinning betrokken ondernemers inmiddels zijn overleden of met pensioen zijn, waarbij de vraag rijst of de verantwoordelijken anno 2015 verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de reeds geleden -en toekomstige schade.

"Dit temeer nu de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een glashelder rapport over deze materie de daarvoor betrokken bewindslieden en andere politici alsmede de NAM verantwoordelijk stelt ".

* https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/651738-1502/burgemeester-groningen-wil-een-parlementaire-enquete

Deel: ' 'Geld voor parlementaire enquête beter aan de Groningers zelf geven' '
Lees ook