Nederland in top 3 duurste gasprijzen West Europa


UTRECHT, 20140220 -- De Nederlander betaalt meer voor zijn aardgas dan de meeste andere burgers uit Noord-West Europa. De betrekkelijk hoge gasprijs wordt enigszins gecompenseerd door het Nederlandse stroomtarief, dat onder de goedkoopste tarieven van Noord-West Europa valt.

Dat meldt Goedkoopsteenergie.nl.

In 2013 waren in Noord-West Europa alleen de Zweden en Denen meer kwijt per kWh gas. In ons land wordt de gasprijs in m3 berekend, wat neerkomt op 65 eurocent per m3. Opvallend is dat Nederland wat de gasvoorziening betreft in 2007 nog ongeveer op hetzelfde prijspeil zat als Duitsland. Door verschillende belastingverhogingen is ons aardgas inmiddels 1,5 eurocent hoger geprijsd per kWh dan dat van onze oosterburen. De Nederlandse overheid besloot daartoe om zo duurzame energie-investeringen te stimuleren.

Export
Een andere verklaring van de hogere Nederlandse gasprijs is het feit dat Nederland zijn gasvoorraad grotendeels exporteert naar andere Europese landen. Nederland importeert goedkoper gas uit Rusland en kan zo flink verdienen aan de export van zijn eigen aardgas.

Tariefverschillen
Wel betaalt de Nederlander een betrekkelijk lage prijs voor zijn elektriciteit. Volgens Eurostat was dat vorig jaar 19,6 eurocent per kWh. Alleen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betalen consumenten nog minder voor hun stroomvoorziening. De Fransen betalen 14,7 en de Britten 17,4 eurocent. De stroomprijs ligt in Denemarken het hoogst, zo’n 30 eurocent per kWh. Dit wordt als het aan de Europese Unie ligt opgelost door een interne elektriciteitsmarkt te vormen. Hierin moeten alle lidstaten dezelfde stroomtarieven hanteren. Die markt zorgt kortom voor een gelijk tarief dat voor alle lidstaten geldt. Nog dit jaar wil de Europese Commissie de interne Europese elektriciteitsmarkt lanceren.

Concurrentiestrijd
Sophie van der Zee, hoofdredacteur van Goedkoopsteenergie.nl benadrukt dat het ondanks zo’n interne elektriciteitsmarkt relevant blijft voor consumenten om de verschillende aanbieders in de gaten te houden. “Aanbieders doen er alles aan om nieuwe klanten binnen te halen en dus gooien zij welkomstpremies en kortingen in de strijd om hun concurrentie af te troeven. Hier kan de consument slim van profiteren,” aldus Van der Zee van Goedkoopsteenergie.nl.

Interne energiemarkt
De Poolse oud-premier en huidig Europarlementariër Jerzy Buzek stelt dat een interne Europese energiemarkt een eind maakt aan de verschillende landelijke energieprijzen binnen de Europese Unie. Daardoor zullen in elke EU-lidstaat dezelfde gas- en stroomprijzen worden gehanteerd. Volgens Buzek zijn lagere prijzen een logisch gevolg van die ontwikkeling. Bovendien adviseert hij dat Brussel net als Amerika aan schaliegasboringen moet denken.

Vergelijken
Wie vermoedt dat hij ondanks het gunstige stroomtarief te duur uit is met zijn energierekening, kan het best (half)jaarlijks uitzoeken welke aanbieder het voordeligste pakket presenteert. Uiteraard moet het huidige contract dan wel aflopen, in verband met opzegboetes. Ieder half jaar kunnen de energietarieven worden veranderd, op 1 januari en 1 juli. Rondom die data is het interessant om te vergelijken.

Zie infographic: https://www.goedkoopsteenergie.nl/nederland-in-top-3-duurste-gasprijzen-west-europa/
Deel: ' Nederland in top 3 duurste gasprijzen West Europa '
Lees ook