Chesapeake Energy Corporation en CNOOC Limited maken samenwerkingsovereenkomst Eagle Ford schalieproject bekend

OKLAHOMA CITY--(BUSINESS WIRE)-- 20101011 --

Chesapeake Energy Corporation (“Chesapeake”, NYSE: CHK) en CNOOC Limited (NYSE: CEO; SEHK:00883) hebben vandaag bekend gemaakt dat zij een overeenkomst hebben ondertekend, waarbij CNOOC International Limited, een volledige dochteronderneming van CNOOC Limited, een onverdeeld aandeel van 33,3% zal kopen in het 600.000 netto hectares tellende pachtgebied van Chesapeake voor olie en aardgas voor het Eagle Ford schalieproject in Zuid-Texas. De verkoopovereenkomst zal gesloten worden voor een bedrag van $1,08 miljard cash, na enige aanpassingen. Bovendien heeft CNOOC Limited toegezegd 75% van het aandeel van Chesapeake voor de kosten van boren en voltooiing te financieren, totdat er een extra bedrag van $1,08 miljard betaald is. Chesapeake verwacht dat dit tegen het einde van 2012 zal gebeuren en dat de transactie in het vierde kwartaal van 2010 gesloten wordt.

Chesapeake zal als exploitant van het project, alle activiteiten op het gebied van leasing, boren, voltooiing, operaties en marketing voor het project uitvoeren. In de komende tientallen jaren is het bedrijf van plan een netto onbewezen potentieel aan hulpbronnen zonder risico voor een gelijkwaardige som van 4 miljard olievaten te ontwikkelen (na aftrek van een veronderstelde gemiddelde royaltybijdrage van 25%). Chesapeake gebruikt op dit moment 10 opererende boorinstallaties voor de ontwikkeling van zijn Eagle Ford pachtgrond. Met het aanvullende kapitaal van CNOOC Limited verwacht het bedrijf zijn booractiviteit te verhogen tot ongeveer 12 opererende boorinstallaties tegen het jaareinde van 2010, 31 boorinstallaties tegen het jaareinde van 2011 en ongeveer 40 boorinstallaties tegen het jaareinde van 2012. Er zullen waarschijnlijk 900 bronnen zijn geboord tegen het jaareinde van 2012. Op dit moment heeft Chesapeake 10 horizontale Eagle Ford bronnen in productie met eerste productiecijfers van tot 1.160 olievaten en 0,4 mmcf aardgas per dag in het olievenster en 4,0 mmcf aardgas en 1.200 olievaten per dag in het natte gasvenster. Chesapeake verwacht dat in de volgende tienjarenperiode het project een maximale productie van 400.000-500.000 olievaten dagelijks zal bereiken.

De activa zijn voornamelijk gesitueerd in de graafschappen van Webb, Dimmitt, LaSalle, Zavala, Frio en McMullen. Deze bevinden zich op de eerste plaats in het olievenster (~85%) en het natte gasvenster (~15%) van het Eagle Ford schalieproject en in het droge gasvenster van Pearsall schalie. CNOOC Limited heeft de optie om zijn aandeel van 33,3% te verwerven uit de extra hectares die door Chesapeake in het gebied zijn verworven. Ook heeft het de optie om met Chesapeake een aandeel van 33,3% te krijgen in de midstream infrastructuur met betrekking tot de productie die uit de activa wordt bewerkstelligd.

Aubrey K. McClendon, Chesapeake’s Chief Executive Officer, verklaarde, “We zijn zeer verheugd om onze vijfde ontwikkelingstransactie in deze industrie aan te kondigen, en dat CNOOC Limited, China's grootste producent van offshore olie en aardgas en één van de belangrijkste onafhankelijke olie-en gasbedrijven in de wereld, hierbij betrokken is. Met deze transactie wordt het noodzakelijke kapitaal geleverd om het boren van grote nationale olie- en aardgasbronnen te versnellen. Dit leidt op den duur tot een vermindering van de olie-import van ons land, waardoor duizenden goedbetaalde banen in de Verenigde Staten worden gecreëerd. Ook worden hierdoor heel belangrijke plaatselijke, lokale en federale belastingen betaald. Bovendien zullen de ingebedde veiligheidscultuur en de geïntegreerde milieubeschermingstrategieën van Chesapeake worden aangenomen ter bescherming van het personeel en het oppervlakte-en suboppervlaktemilieu. Verder zal dit project de inspanningen van zowel de Verenigde Staten als China voor het verminderen van de broeikasgasemissies bevorderen, en worden de commerciële kansen voor de ontwikkeling van schaliegashulpbronnen in China versneld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen van het V.S. - China initiatief voor schaliegashulpbronnen dat door het Witte Huis op 17 november 2009 is aangekondigd.

“Als deze transactie voltooid is, zal een andere component van het strategische en financiële plan van Chesapeake met succes vervuld zijn, met betrekking tot het verhogen van de aandeelwaarden die voor mei 2010 gepland was. Hierdoor komt na 2008 de gecombineerde opbrengst van onze ontwikkelingsondernemingen voor schalie, waaronder upfront cashbetalingen en boorfinancieringen, op ongeveer $13 miljard. Chesapeake blijft een meerderheidspositie behouden in alle vijf de grote projecten, onderhevig aan ontwikkelingsregelingen van 67% tot 80%. De geïmpliceerde pre-ontwikkelingswaarde van de ingehouden rente in die schalie-activiteiten is ongeveer $37 miljard gebaseerd op de schattingen in de verkooptransacties.”

Fu Chengyu, Chairman van CNOOC Limited, beweerde, “Als één van de meest toonaangevende onafhankelijke olie- en gasbedrijven ter wereld, volgt CNOOC de ontwikkeling van de upstreamsector in de hele wereld van nabij. Hiertoe behoren de schalie-ontwikkeling van olie en aardgas. CNOOC Limited heeft de wens en beschikt over de capaciteit om zichzelf in dit veld op geschikte schaal te vestigen, en door de samenwerking met een dergelijke toponderneming als Chesapeake, hebben, naar onze mening, beide partijen baat hierbij. Dit weerspiegelt onze win-win filosofie. Het partnerschap met Chesapeake voor dit project voor de gezamenlijke ontwikkeling van schalie-olie en aardgas voldoet niet alleen aan de geest van de Sino-V.S. samenwerking in de energiesector, maar onderschrijft ook de verantwoordelijke benadering van CNOOC Limited ten opzichte van thema's als klimaatverandering en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden.”

Yang Hua, Vice Chairman en Chief Executive Officer van CNOOC Limited, zei, "Deze samenwerking met Chesapeake in schalie-olie en aardgas komt overeen met onze waardegestimuleerde ontwikkelingsstrategie in overzeese gebieden. De uitvoering van dit project zal de lange-termijnproductie en reservegroei van CNOOC Limited ten goede komen. Ook zou dit een belangrijk rendement voor onze aandeelhouders moeten opleveren. Chesapeake, als toonaangevende onderneming in de wereld op het terrein van schalie-olie en aardgas, heeft enorme ervaring opgedaan op het gebied van het boren en uitvoeren in verschillende V.S. schalie- gebeurtenissen met partners van wereldklasse. Daarom hebben wij het volste vertrouwen in een potentieel succes.”

Chesapeake’s adviseur voor de transactie is Jefferies & Company, Inc., en de adviseur van CNOOC Limited adviseur is Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities, Inc.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals aangeduid in Section 27A van de Securities Act van 1933 en Section 21E van de Securities Exchange Act van 1934 met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, bedrijfsverwachtingen en financiële resultaten. De woorden “geloven”, “verwachten”, “anticiperen”, “schatten”, “plannen” en dergelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen bevatten het geanticipeerde sluiten van de projectsamenwerkingsovereenkomst met CNOOC Limited, een schatting van het potentieel van olie- en natuurlijke gashulpbronnen, geplande booractiviteit en toekomstige productie en mogelijke toekomstige deelname van CNOOC Limited. De huidge resultaten, waaronder de tijdsperiode voor het sluiten van de projectsamenwerkingsovereenkomst met CNOOC Limited, kunnen materieel verschillen ten gevolge van een aantal risico's en onzekerheden. Daar toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op door ons gemaakte veronderstellingen en analyses die wij onder de omstandigheden als redelijk beschouwen, zal het feit of de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aan onze verwachtingen en voorspellingen tegemoet komen, afhangen van een aantal risico's en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten, prestaties en financiële condities materieel van onze verwachtingen kunnen afwijken. Zie "Risico's in verband met ons bedrijf" in het supplement van de prospectus die Chesapeake gedeponeerd heeft bij de U.S. Securities en Exchange Commission (SEC) op 10 augustus 2010, met de beschrijving van de risicofactoren die invloed kunnen hebben op onze activiteiten en op de vandaag aangekondigde projectsamenwerking, alsmede op andere samenwerkingstransacties. Meer beschrijvingen van de risico's en onzekerheden kunnen ook worden gevonden op het jaarverslag 2009 van CNOOC Limited op formulier 20-F dat op 23 april bij de SEC is gedeponeerd. Wij waarschuwen niet te veel geloofwaardigheid te hechten aan onze toekomstgerichte verklaringen, omdat deze bewezen kunnen worden vanaf de dag van dit persbericht. Wij nemen niet de verplichting op ons deze informatie te actualiseren.

De SEC vereist van de aardgas- en oliebedrijven, in de documenten die bij de SEC gedeponeerd zijn, dat zij bewezen reserves onthullen, dat wil zeggen, de hoeveelheden aardgas en olie, waarvan met behulp van de analyse van de geowetenschap en technische gegevens met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat deze, vanaf een bepaalde datum in de toekomst, economisch productief zijn, van bekende reservoirs, alsmede onder bestaande economische voorwaarden, bedrijfsmethodes en regelgeving van de overheid. In dit persbericht gebruiken wij de term "niet bewezen potentieel van hulpbronnen zonder risico" voor het beschrijven van de interne schattingen van de hoeveelheden aardgas en olie die niet als bewezen geclassificeerd staan, maar mogelijk herwonnen kunnen worden door middel van exploreren en boren of door extra boring- of herwinningstechnieken. Dit is een meer uitgebreide beschrijving van het potentieel aan herwinbare hoeveelheden en mogelijke reserves dan waarschijnlijk, zoals volgens de regelgeving van de SEC is bepaald. Schattingen van niet bewezen hulpbronnen zijn van nature speculatiever dan de schattingen van de bewezen reserves, en daarom zijn deze onderhevig aan veel groter risico dan dat op dit moment door de onderneming wordt genomen. Wij geloven dat onze schattingen van niet bewezen hulpbronnen en toekomstige boorplaatsen redelijk zijn, maar dergelijke schattingen zijn niet gecontroleerd door onafhankelijke ingenieurs. De schattingen van niet bewezen hulpbronnen kunnen in grote mate veranderen indien door de ontwikkeling extra gegevens worden geleverd, en de werkelijke hoeveelheden die onlangs herwonnen zijn, kunnen anders zijn dan eerdere schattingen.

Chesapeake Energy Corporation is de op twee na grootste producent van aardgas en de meest actieve onderneming voor het boren van nieuwe bronnen in de V.S. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Oklahoma City en richt zijn activiteiten op het ontdekken en ontwikkelen van niet conventionele, onshore natuurlijke gas- en olievelden in de V.S. Chesapeake heeft topposities in de aardgas schalieplays van Barnett, Fayetteville, Haynesville, Marcellus en Bossier, alsmede in de Eagle Ford, Granite Wash en verschillende andere niet conventionele vloeibare plays. Het bedrijf heeft ook zijn operaties vertikaal geїntegreerd en bezit belangrijke midstream, compressie, boor- en olieveldservice-activa. Meer informatie is beschikbaar op www.chk.com.

CNOOC Limited is China's grootste producent van offshore ruwe olie en aardgas en is een van de belangrijkste onafhankelijke bedrijven voor olie- en gasexploratie ter wereld. CNOOC Limited heeft zijn hoofdkantoor in Hong Kong en is hoofdzakelijk actief in de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van olie en aardgas. Het bedrijf beschikt over vier grote productiegebieden in offshore China, namelijk Bohai Bay, west-zuidelijke China-zee, oost-zuidelijke China-zee en de Oost-China zee. Bovendien is het een van de grootste offshore ruwe olieproducenten in Indonesiё. CNOOC Limited heeft ook upstream activa in Nigeriё, Australiё en in andere landen. Meer informatie is beschikbaar op www.cnoocltd.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Chesapeake Energy Corporation
Beleggers
Jeffery L. Mobley, CFA, 405-767-4763
jeff.mobley@chk.com
of
John J. Kilgallon, 405-935-4441
john.kilgallon@chk.com
of
Media
Jim Gipson, 405-935-1310
jim.gipson@chk.com
of
CNOOC Ltd
Mr. Jiang Yongzhi, +86-10-8452-1731
Joint Company Secretary, General Manager van beleggersrelaties
Fax: +86-10-8452-1441
Jiangyzh2@cnooc.com.cn
of
Ketchum Newscan Public Relations Ltd
Ms. Sharon Fung, +852-3141-8082
Fax: +852-2510-8199

sharon.fung@knprhk.com

Ticker_symbol NYSE:CHK
Ticker_symbol NYSE:CEO

Deel: ' Chesapeake Energy en CNOOC Ltd samen in Eagle Ford schalieproject '


Lees ook