Western Potash stelt de aanwezigheid van koolwaterstof vast in Milestone, verzekert zich van particuliere landrechten.

VANCOUVER--(BUSINESS WIRE)-- 20100218 --

Western Potash Corp.(het “Bedrijf”) (TSX.V:WPX, FSE: AHE) heeft een erg bemoedigend rapport gekregen van een olie- en gasconsultant die was belast met het evalueren van de gegevens over boringen die werden verzameld tijdens proefboringen van het bedrijf bij het project in Milestone in Saskatchewan. In totaal werden er 9 putten geboord in Milestone toen de nieuwe kaliumcarbonaatbron werd gevonden (link naar persbericht) die al eerder werd gerapporteerd op 2 februari 2010. De geofysische verslagen over de diepere delen van de putten wezen op de aanwezigheid van neutronendichte overgangen (neutronenabsorptie) in twee zones in alle 9 putten. Een nadere inspectie van de neutronenabsorptie gecombineerd met gegevens over lithologie en poreusheid wijst op de aanwezigheid van koolwaterstoffen. De putten langs deze koolwaterstofzone overspannen een afstand van 18,5 km in strekkende lengte.

Deze gegevens werden geëvalueerd door J.R. Britton, een aardoliegeoloog en -ingenieur met meer dan 40 jaar ervaring in het bekken. De interpretatie van dhr. Britton toont dat twee van de formaties belangrijke gebieden met mogelijk aardgas hebben. In zijn rapport raadt hij verder onderzoek aan waaronder het afronden van extra testputten om gegevens te verzamelen van druk, gaskwaliteit en productiemogelijkheden om het investeringsrisico zo gering mogelijk te houden en de mogelijke aardgasproductie van dit gebied te beoordelen.

De putten van het bedrijf werden volgens de industriestandaarden voor koolwaterstof geboord terwijl de verslagen over lithologie en de dieper gelegen delen van de putten, met inbegrip van rapporten over soortelijke weerstand, akoestiek, neutronendichtheid en krompasser, voor alle formaties die werden geboord vanaf de oppervlaktelaag tot net onder de kaliumcarbonaatbedden werden genoteerd.

Patricio Varas, de CEO van het bedrijf, merkte op dat: "de mogelijkheid dat we op forse aardgasvoorraden zitten op de rand van onze kaliumcarbonaatlaag een belangrijk voordeel zou bieden voor alle eventuele toekomstige plannen om de kaliumcarbonaatbron van Milestone te ontwikkelen". De toevoer van aardgas is de sleutel voor de rentabiliteit van de winning van Potash omdat mijnbouw met oplossing en de daaropvolgende raffinageprocessen veel energie kosten. Het bedrijf denkt dat als de productie van koolwaterstoffen mogelijk en lucratief is, dat alle productie die de energiebehoeften van Western om zijn kaliumcarbonaatactiviteiten te runnen overstijgt zou kunnen worden verkocht naar de bestaande gasleidinginfrastructuur. De Trans Canada Pipeline ligt naast het gebied met het potentiële aardgas.

Het management is razend enthousiast over dit vooruitzicht en ontwerpt een strategie om deze kans te grijpen. De eerste stap in deze strategie was om alle beschikbare particuliere olie- en gasrechten in de buurt van Milestone te verwerven. Daartoe heeft het Bedrijf actief de aardgasrechten gekocht van particuliere landeigenaren als onderdeel van zijn acquisitiestrategie voor kaliumcarbonaatland bij Milestone, en dat beslaat 65% van het gebied in kwestie. De aardgasrechten van de overheid zijn op dit moment niet verkrijgbaar omdat ze binnen de huidige vergunningen voor actieve kaliumcarbonaatwinning van het bedrijf vallen en niet onderhevig zijn aan provinciale verkopingen van provinciaal aardgasland.

De volgende stap is boren en de genoemde koolwaterstofgebieden onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt nog of het dit 100% zelf zal uitvoeren of in een gemeenschappelijke onderneming met een derde olie- en gaspartij, met gebruikmaking van standaard joint venture voor de bedrijfstak koolwaterstof en optie-overeenkomsten. Voor welke strategie ook wordt gekozen, het bedrijf behoudt het recht om tegen kostprijs aardgas te winnen voor zijn kaliumcarbonaatproductie.

Over Western Potash

Western Potash Corp. is een onderzoeksbedrijf naar delfstoffen dat zich bezig houdt met het evalueren, onderzoeken en ontwikkelen van kaliumcarbonaatgebieden in het westen van Canada. Het bedrijf wil op een ecologisch duurzame, economisch efficiënte en sociaal verantwoordelijke manier een kaliumcarbonaatlaag van wereldklasse afbakenen en ontwikkelen.

De inhoud van dit persbericht werd beoordeeld en goedgekeurd door J.R. Briton PE, een bevoegde autoriteit op grond van de Beleidsregels NI 51-101.

Voor meer gegevens over de projecten van Western Potash Corp.gaat u naar de website van het bedrijf: www.westernpotash.com

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

“J. Patricio Varas”

J. Patricio Varas

voorzitter en CEO

Dit persbericht bevat “Op de toekomst gerichte verklaringen" over onze plannen. Onder deze Op de toekomst gerichte verklaringen valt dat het bedrijf een erg bemoedigend rapport heeft ontvangen van een olie- en gasconsultant terwijl de geofysische gegevens over de dieper gelegen putten in Milestone wijzen op de aanwezigheid van neutronendichte overgangen (neutronenabsorptie) in twee gebieden in alle 9 geboorde putten ; dat een nadere inspectie van deze neutronenabsorptie-overgangen gecombineerd met gegevens over de lithologie en de poreusheid wijst op de aanwezigheid van koolwaterstoffen; dat de gegevens die zijn geëvalueerd en geïnterpreteerd door J.R. Britton PE aantonen dat twee van de formaties belangrijke gebieden met mogelijk aardgas hebben; dat verder onderzoek wordt aanbevolen waaronder het afronden van extra testputten om gegevens te verzamelen van druk, gaskwaliteit en productiemogelijkheden om het investeringsrisico zo gering mogelijk te houden en de mogelijke aardgasproductie van dit gebied te beoordelen; dat de putten van het bedrijf volgens de industriestandaarden voor koolwaterstof werden geboord terwijl de verslagen over lithologie en de dieper gelegen delen van de putten, met inbegrip van rapporten over soortelijke weerstand, akoestiek, neutronendichtheid en krompasser, voor alle formaties die werden geboord vanaf de oppervlaktelaag tot net onder de kaliumcarbonaatbedden werden genoteerd; dat Patricio Varas, de CEO van het bedrijf, opmerkte dat: "de mogelijkheid dat we op forse aardgasvoorraden zitten op de rand van onze kaliumcarbonaatlaag een belangrijk voordeel zou bieden voor alle eventuele toekomstige plannen om de kaliumcarbonaatbron van Milestone te ontwikkelen"; dat de toevoer van aardgas de sleutel is voor de rentabiliteit van de winning van Potash omdat mijnbouw met oplossing en de daaropvolgende raffinageprocessen veel energie kosten; dat het bedrijf denkt dat als de productie van koolwaterstoffen mogelijke en lucratief is, dat alle productie die de energiebehoeften van Western om zijn kaliumcarbonaatactiviteiten te runnen overstijgt zou kunnen worden verkocht naar de bestaande gasleidinginfrastructuur; dat het management een strategie ontwerpt om deze kans te grijpen, met als eerste stap om alle beschikbare particuliere olie- en gasrechten in de buurt van Milestone te verwerven; dat het Bedrijf actief de aardgasrechten heeft gekocht van particuliere landeigenaren als onderdeel van zijn acquisitiestrategie voor kaliumcarbonaatland bij Milestone; dat de volgende stap is boren en de genoemde koolwaterstofgebieden onderzoeken; dat het bedrijf onderzoekt of het dit 100% zelf zal uitvoeren of in een gemeenschappelijke onderneming met een derde olie- en gaspartij.dat voor welke strategie ook wordt gekozen, het bedrijf het recht behoudt om tegen kostprijs aardgas te winnen voor zijn kaliumcarbonaatproductie.Het bedrijfsbeleid van het Bedrijf is om op de toekomst gerichte verklaringen niet te updaten. Divers factoren kunnen onze plannen verijdelen of vertragen, waaronder, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid en de prestaties van aannemers, het weer, toegang, de prijzen van delfstoffen en het succes en het falen van het onderzoek en de ontwikkeling uitgevoerd in de diverse stadia van het programma. Lezers moeten de risicofactoren beoordelen die van toepassing zijn op kleinere opsporingsbedrijven van delfstoffen in het algemeen om de verscheidenheid aan risico's te begrijpen die het Bedrijf kunnen beïnvloeden.

“De TSX Venture Exchange noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term wordt gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) accepteert verantwoordelijkheid voor de juistheid of accuraatheid van dit persbericht.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Western Potash Corp.

Patricio Varas, voorzitter en CEO, 604-689-9378

Ticker_symbol TSX VENTURE:WPX
Ticker_symbol FWB:AHE

Deel: ' Western Potash stelt aanwezigheid van koolwaterstof vast in Milestone '
Lees ook