Kendrion N.V. rondt aandelenemissie succesvol af


ZEIST, 20130507 -- Kendrion N.V. ("Kendrion" of de "Vennootschap") maakt bekend dat zij met succes EUR 19,3 miljoen heeft aangetrokken door middel van een versnelde bookbuilding (de "Plaatsing") van 1.051.391 nieuwe gewone aandelen (de "Aandelen"), die eerder vandaag bekend is gemaakt. De Aandelen zijn geplaatst tegen een koers van EUR 18,40 per Aandeel ("Emissieprijs").

Na afronding van de overname van Kuhnke AG ("Kuhnke"), die naar verwachting de komende week zal plaatsvinden, zullen 114.130 nieuwe gewone aandelen worden geplaatst bij de verkopende aandeelhouders van Kuhnke in een onderhandse plaatsing waarbij de Emissieprijs is gebruikt om dit aantal te berekenen. Deze aandelen zullen worden uitgegeven ten laste van de agioreserves van de Vennootschap. De Vennootschap zal te zijner tijd een verzoek indienen tot toelating tot notering en handel op de NYSE Euronext in Amsterdam.

De in de Plaatsing geplaatste Aandelen vormen, samen met de te plaatsen nieuwe gewone aandelen bij de verkopende aandeelhouders van Kuhnke, 9,99% van het geplaatste kapitaal in gewone aandelen van de Vennootschap ten tijde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 april 2013.

De netto-opbrengst van de Plaatsing zal deels worden aangewend om de eerder vandaag bekendgemaakte overname van Kuhnke te financieren.

De toewijzing van de Aandelen heeft vandaag, 7 mei 2013, plaatsgevonden. Settlement van de Aandelen geschiedt onder een aantal gebruikelijke voorwaarden voor dit soort transacties. De settlement van de Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 10 mei 2013. Verwacht wordt dat op deze datum de Aandelen worden toegelaten tot notering en handel op de NYSE Euronext in Amsterdam.

Na settlement van de Plaatsing, en rekening houdend met de nieuwe gewone aandelen als gevolg van aandeelhouders die gekozen hebben voor stockdividend dat op 9 mei 2013 wordt uitgegeven, zal Kendrion in totaal 12.848.146 gewone aandelen hebben uitstaan.

Rabobank International trad bij de Plaatsing op als sole global coordinator. ING en Rabobank International traden op als joint bookrunners.

Dit is een openbare mededeling ingevolge artikel 5:25i van de Wet op het financieel toezicht.

Profiel Kendrion N.V.
Kendrion N.V., een solution provider, ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten voor afnemers wereldwijd. De activiteiten van Kendrion worden uitgevoerd door vijf businessunits, elk gericht op een specifiek marktsegment, te weten Industrial Magnetic Systems, Industrial Drive Systems, Passenger Car Systems, Heavy Duty Systems en Commercial Vehicle Systems. 

Kendrion neemt in een aantal business-to-business-nichemarkten een leidende positie in. De voornaamste markt voor Kendrion is Duitsland, alhoewel andere landen aan importantie toenemen.

Kendrion-activiteiten
Kendrion ontwikkelt geavanceerde elektromagnetische oplossingen voor industriële toepassingen. Deze worden door afnemers over de hele wereld gebruikt in diverse systemen, waaronder liften, deursluitingen, industriële robots, medische apparatuur, elektrische schakelsystemen, diesel- en benzinemotoren, airconditioninginstallaties, motorkoelingsystemen en frisdrankautomaten. Belangrijke afnemers van Kendrion zijn onder andere Bosch, Continental, Daimler, Delphi, Eaton, Evobus, Hyundai, Siemens en Yutong.


Het aandeel Kendrion staat genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext te Amsterdam.


Zeist, 7 mei 2013 
De Directie

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands


Deel: ' Kendrion N.V. rondt aandelenemissie succesvol af '
Lees ook