SABIC publiceert eerste Sustainability Report


RIYAD, 20121127 -- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) publiceert vandaag onder de titel 'Sustainability+Performance' haar eerste duurzaamheidsverslag. Het verslag belicht de duurzaamheidsprestaties in 2011 en zal jaarlijks verschijnen. Het doel van het verslag is klanten, investeerders en belanghebbenden een waardevolle bron te bieden op basis waarvan zij inspanningen en prestaties op gebied van duurzame bedrijfsvoering kunnen evalueren.

•Bevestiging van SABIC's mondiale inspanningen op het vlak van duurzaamheid
•Weerspiegeling van systematische aanpak in de bedrijfsstrategie en richting


Dit verslag kenmerkt de start van een nieuwe fase in het duurzaamheidstraject dat SABIC is ingeslagen. Het legt de basis voor intensivering van de inspanningen in de komende jaren. SABIC heeft in 2009 de organisatiestructuur voor haar duurzaamheidsstrategie opgezet en onder leiding van het Executive Management Committee zijn consistente mondiale methoden ontwikkeld, ter bevordering van een consistent en gebalanceerd kader voor initiatieven op het vlak van milieu, maatschappij en economie.

De visie van SABIC laat er geen twijfel over bestaan: duurzaamheid, in combinatie met originaliteit, is deel van de marktstrategie op lange termijn. De heer Mohamed Al-Mady, SABIC Vice Chairman en CEO, zegt: "De toekomstige groei en ontwikkeling van SABIC is afhankelijk van ons vermogen om oplossingen te verschaffen voor de grote vraagstukken die spelen in de maatschappij, nu en in de toekomst. Effectieve oplossingen met toegevoegde waarde voor de maatschappij en daarmee groei voor onze onderneming."

"Wij hebben duurzaamheid vertaald naar strategiëen, doelstellingen en initiatieven om in te spelen op de verwachtingen die leven onder belanghebbenden ten opzichte van een onderneming zoals SABIC, die haar verantwoordelijkheid serieus neemt. Deze plannen, met als uitgangspunten transparantie en verantwoording, leveren voordelen op voor economie, maatschappij en milieu; voordelen waarmee duurzaamheid op de langere termijn gewaarborgd wordt voor onze onderneming, onze werknemers, onze gemeenschappen en onze planeet in zijn geheel", voegde hij daaraan toe.

Enkele hoogtepunten met betrekking tot de door SABIC behaalde resultaten in 2011 zijn:

  • Introductie van een nieuwe Gedragscode voor alle SABIC-bedrijven wereldwijd;
  • Vaststelling van milieudoelstellingen met betrekking tot het terugdringen van broeikasgassen, het verlagen van gas-, energie- en watergebruik, en het verminderen van materiaalverlies voor alle activiteiten van SABIC;
  • Vervulling van voortrekkersrol in het Midden-Oosten bij de implementatie van Responsible Care;
  • Ontwikkeling van een robuust, bedrijfsbreed raamwerk van richtlijnen op het gebied van gezondheid, veiligheid en beveiliging.
  • Lidmaatschap van de World Business Council for Sustainable Development, aansluiting bij het Global Impact-initiatief van de VN in juni 2012.
  • Opname van KPI's op het vlak van duurzaamheid in het bedrijfsvoeringssysteem.
  • Uitgeroepen tot voorkeurswerkgever voor het zesde opeenvolgende jaar in Nederland.
  • Uitgeroepen tot 'Top Employer' door het Chinese CRF-instituut voor het tweede opeenvolgende jaar.

Het verslag is opgesteld aan de hand van de Global Reporting Initiative-normen (GRI) voor verslaglegging. Aan KPMG werd gevraagd de methode te evalueren die werd toegepast voor de KPI's met betrekking tot energieverbruik, broeikasgassen, waterverbruik en materiaalverlies. In de toekomst neemt SABIC haar duurzaamheidsstrategie en -organisatie opnieuw onder de loep om een optimale ondersteuning voor de langetermijndoelstellingen en de ontwikkeling van een organisatiebrede cultuur gericht op duurzaamheid te waarborgen.

Het SABIC-duurzaamheidsverslag 2012 is beschikbaar op www.sabic.com/sustainability

Voor meer informatie en gerelateerde foto's, klik hier.


Deel: ' SABIC publiceert eerste Sustainability Report '
Lees ook