RKD ontvangt 1000 boeken uit Collectie Heijdenrijk


Mondriaan-bibliotheek Cis en Leo Heijdenrijk naar RKD

Den Haag, 20130612 -- Op 12 juni 2013 draagt Cis Heijdenrijk-Osendarp haar collectie boeken over Piet Mondriaan en diens artistieke milieu over aan het RKD, de grootste kunsthistorische bibliotheek van het land. Het gaat om meer dan 1000 titels, die een belangrijke aanvulling vormen op de reeds aanwezige collectie. Cis en Leo Heijdenrijk verzamelden vanaf de jaren ’80 enkele duizenden boeken over Piet Mondriaan. Deze collectie bestaat voor een groot deel uit publicaties van en over de vele kunstenaars, filosofen, critici en verzamelaars met wie Mondriaan in contact stond.

De Cis en Leo Heijdenrijk-collectie bevat onder andere een groot aantal zeldzame uitgaven en meerdere buitenlandse dissertaties. Het RKD is zeer verheugd met deze aanwinst, die de kernverzameling van het RKD op het gebied van Mondriaan en De Stijl-documentatie versterkt.

Met het onderbrengen van de boeken bij het RKD is de openbare bestemming van de collectie ook voor de komende jaren gegarandeerd. Het is een uitdrukkelijke wens van schenkster dat de collectie ter beschikking blijft voor een breed publiek. De boeken zijn inmiddels ontsloten via www.rkd.nl.

Samen met haar echtgenoot, de architect Leo Heijdenrijk (1932-1999), richtte Cis Heijdenrijk-Osendarp in 1985 de Stichting Mondriaanhuis op. Dat leidde in 1989 tot de opening van het door Leo Heijdenrijk tot museum verbouwde geboortehuis van Mondriaan in Amersfoort. Sinds de oprichting zijn er talloze tentoonstellingen georganiseerd over het leven en werk van Piet Mondriaan, zijn kunstenaarsvrienden en zijn navolgers. Het museum is daarmee een belangrijke plek geworden voor liefhebbers van geometrisch abstracte kunst.


Deel: ' RKD ontvangt 1000 boeken uit Collectie Heijdenrijk '
Lees ook